• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ - Zaproszenie

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci poszukuje chętne osoby do udziału w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podstawowym celem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej jest przede wszystkim rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju każdej osoby biorącej udział w zajęciach, poprawy sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej oraz przystosowania do możliwie niezależnego i samodzielnego życia w środowisku społecznym jak i też zdobycia podstawowych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. Uczestnikami Warsztatu mogą być wyłącznie osoby niepełnosprawne spełniające następujące warunki: 1.) posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem udziału w terapii zajęciowej oraz 2.) wiek od 16 do 45 lat.

Na zajęciach oferowanych będzie wiele form terapii zajęciowej, dzięki którym każdy z uczestników nauczy się czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także uzyska lepszą sprawność psychospołeczną i podstawowe, a często i specjalistyczne umiejętności zawodowe. Celem tych działań jest osiągnięcie przez uczestników kwalifikacji, które umożliwiają podjęcie pracy oraz wszechstronna rehabilitacja. Dla każdego uczestnika WTZ opracowywany będzie indywidualny program rozwoju, który zawierać będzie planowane działania terapeutyczne wraz z spodziewanymi efektami.

Udział z zajęciach WTZ to również powrót do aktywnego życia, wyjazdy do kina, opery czy teatru, wycieczki, celebrowanie świąt i osobistych okazji. Miejsce gdzie uczestnicy rozwijają swoje talenty i pasje. To wyjście z domu, spotkania towarzyskie i miejsce gdzie rodzą się przyjaźnie.

         Udział w Warsztatach jest bezpłatny.  Zajęcia odbywać się będą przez 5 dni w tygodniu.  Zapewniamy dowóz na zajęcia. Osoby do kontaktu - pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.  Kontakt telefoniczny - 56 6756019. Poniżej w załączniku opis Warsztatu.

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny