• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Rekrutacja dzieci do Punktu Opieki Dziennej w Zelgnie

Od 21 do 25 września 2020 r. trwa rekrutacja dzieci w wieku do 3 lat do Gminnego Punktu Opieki Dziennej w Zelgnie.  Do dnia 02.10.2020 r. Gmina Chełmża realizuje projekt „Gminne Punkty Opieki Dziennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” w partnerstwie z Gminą Lisewo, Gminą Płużnica i Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Dzieci zakwalifikowane zostaną objęte opieką u dziennego opiekuna od dnia 03.10.2020 r.

Rekrutacja dzieci do Punktów Opieki Dziennej odbywa się na nowych zasadach!

  • Do Punktów Opieki Dziennej będą również przyjmowane dzieci, które nie są mieszkańcami gminy Chełmża.
  • Przewidywane godziny funkcjonowania od 6.30 do 16.30 lub 17.00 – w zależności od potrzeb zgłoszonych przez rodziców.
  • Planowana odpłatność to 200 zł miesięcznie + 8 zł dzienna stawka żywieniowa.
  • Nowe kryteria punktowe:

Kryterium

Wartość punktowa

Dziecko było objęte opieką dziennego opiekuna w projekcie „Gminne Punkty Opieki Dziennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka”

80

Dziecko będące mieszkańcem gminy Chełmża

30

Dziecko niebędące mieszkańcem gminy Chełmża

10

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne

20

Dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, studiuje w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne

10

Rodzic/prawny opiekun jest osobą samotnie wychowującą dziecko do lat 3

30

Dziecko należy do rodziny wielodzietnej

5

Dziecko jest rodzeństwem dziecka objętego opieką dziennego opiekuna w Gminnym Punkcie Opieki Dziennej

30

*w przypadku uzyskania przez rodziców takiej samej liczby punktów o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń

Formularze zgłoszenia dziecka do objęcia opieką u dziennego opiekuna należy wrzucać do SKRZYNKI PODAWCZEJ umieszczonej na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Chełmży przy ul. Paderewskiego 11a w Chełmży.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża, ul. Paderewskiego 11a, II piętro lub telefonicznie pod numerem 663 533 500.

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka