Urząd Gminy Chełmża

AKCYZA DO ZWROTU - Termin ucieka!

Zmiany w dopłatach za paliwo rolnicze !!!

          Do 28 lutego br. każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien  złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji.
Do wniosku należy dołączyć:
1)    faktury VAT albo ich kopie (oryginał do wglądu) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego  za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego ( tj. od 01.08.2018 r.  do 31.01.2019 r.)
2)    dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje  o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642 ) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
       Ponadto informujemy, że stawka zwrotu za 1 litr oleju napędowego wynosi jak w roku poprzednim  1,00 zł/l. Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
        W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, postanowiliśmy odejść od przygotowywania harmonogramu składania wniosków. Chcemy zachęcić wszystkich do składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na początku lutego, co ułatwi ich płynne rozpatrywanie, ale przede wszystkim pozwoli uniknąć sporych kolejek. Wzór tegorocznego wniosku poniżej w załączniku.

 

                                        L. Styczyńska

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.