Urząd Gminy Chełmża

AKCJA ZIMA NA DROGACH

         Akcją na terenie gminy zajmuje się Referat Planowania Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Chełmża. Wszelkie zgłoszenia koordynuje inspektor ds. zarządzania siecią drogową Łukasz Kowalski. Kontakt pod nr tel. 793-431-844 lub pod nr bezpośrednim do UG w Chełmży 609 799 468 lub 56/675 60-76– 78 wewnętrzny 37 czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.00 – 15.00, we wtorki 7.30 – 16.30 w piątki od 7.00 do 14.00. Pamiętajmy, że nie wszystkie drogi w gminie są własnością Gminy Chełmża. Przez obszar gminy przebiegają również drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowa i kto inny za nie odpowiada.
Wykaz telefonów do koordynatorów utrzymania dróg:
•    powiatowych –Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu tel. 56 / 66 44 775
•    wojewódzkich –Zarząd Dróg Wojewódzkich w Toruniu tel. 56/66 44 035/037
•   drogi krajowej nr 91 – Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad Oddział Toruń tel. 56/658 40 60; 56/623 07 09; 696 629 830.
W sytuacjach wyjątkowych, z narażeniem życia, kiedy warunki pogodowe ograniczą dojazd służb ratowniczych medycznych, wówczas należy kontaktować się bezpośrednio z ogólnodostępnym  numerem 112, gdyż tylko wtedy zaangażowane zostaną w akcję służby ratownictwa PSP. Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja autobusami szkolnymi i na drogach z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej.
      Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującym „Regulaminem utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża” – właściciele (zarządcy) nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczenia ze śniegu i lodu oraz usunięcia błota z chodników położonych bezpośrednio przy granicy swoich nieruchomości oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.
       W celu sprawnego i skutecznego  reagowania podczas akcji zimowej mieszkańcy poszczególnych sołectw proszeni są o kontakty telefoniczne ze swoimi sołtysami, którzy następnie przekażą informacje koordynatorowi akcji zimowej na terenie Gminy Chełmża.

      Drogi położone na terenie gminy dzielą się na drogi gminne i drogi wewnętrzne będące własnością gminy a ich utrzymanie zależy od  natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej gminy. Przyjęte zasady wykonywania usług zimowego utrzymania dróg w gminie są podporządkowane zapewnieniu przede wszystkim prawidłowego i bezpiecznego  funkcjonowania komunikacji szkolnej. Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 będzie wykonywane przez firmę BIOS S.C. z Chełmży, firmę Handlowo – Usługowej ,,JOSEF’’ z Grzywny, p. Wiesław Saletnik z miejscowości Zelgno Bezdół oraz Kółko Rolnicze z Grzywny. Akcję swoim sprzętem wesprze również Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o. o. z Nowej Chełmży.

Ł.Kowalski

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.