• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

STATUTY I DIETY PO NOWEMU

           Radni zmienili stawki diet dla sołtysów  i statuty sołectw. Sołtysi od nowego roku będą dostawać teraz więcej za pełnienie swoich obowiązków. Nowa ich kadencja po przyszłorocznych wyborach z kolei wydłuży się i potrwa pięć  lat, a nie cztery jak obecnie.  Podwyżka do każdej diety to 50 zł, a wielkość diet w zależności od wielkości sołectwa jest zróżnicowana. Sołtys najmniejszego sołectwa otrzyma wynagrodzenie w kwocie 300 zł, a  nie jak do tej pory 250 złotych. Sołtysi największych sołectw będą teraz dostawać co miesiąc  450 złotych. Zmianom od nowego roku ulegają również statuty sołectw dla 28 jednostek sołeckich funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża. Ich ostatnie zmiany miały miejsce dokładnie piętnaście lat temu w czerwcu 2003 roku.
         Nowe zmiany obejmują między innymi wydłużenie kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej do 5 lat, uzupełnienie  właściwości Zebrania Wiejskiego oraz wykreślenie zadań, które przechodzą do kompetencji Sołtysa czy też zmiany w sposobie powiadamiania o Zebraniu Wiejskim. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy sołectwa będą mogli być  powiadamiani co najmniej na 3 dni przed zebraniem poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie. Dopuszcza się również dodatkowy sposób powiadamiania w formie kurendy lub rozsyłania powiadomień sms. Rada Sołecka w przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez Sołtysa, funkcję tę na czas określony, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy będzie mogła powierzyć członkowi Rady Sołeckiej.

         Sołtysów w nowym roku nie tylko dotyczyć będą zmiany statutów i diet. Przed nimi sprawdzian - wybory w sołectwach. Mieszkańcy ocenią obecnie urzędujących sołtysów i dokonają ich wyboru, na kolejną, ale już 5-letnią kadencję. Gmina Chełmża ma 28 urzędujących sołtysów. Ta funkcja coraz bardziej popularna staje się pośród kobiet, bo obecnie na 28 sołtysów, aż dziesięciu z nich to kobiety.
Pojawienie się w XII wieku funkcji sołtysa i jej przetrwanie do dzisiaj sprawia, że jest to jeden z najstarszych urzędów na polskiej wsi. I chociaż na przestrzeni wieków rola sołtysa, jego znaczenie i stan posiadania ulegały zmianom, to jednak pewne atrybuty tego urzędu pozostały. Niezmiennie jego najważniejszym zadaniem jest pośrednictwo pomiędzy przedstawicielami władzy a lokalną społecznością.

K.Orłowska

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka