• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

SOŁTYSI PRZEŁAMALI SIĘ OPŁATKIEM

          W świątecznej atmosferze spotkali się sołtysi gminy, na tradycyjnej wigilijnej naradzie. Bożonarodzeniowe życzenia przekazał im Wójt Gminy Jacek Czarnecki oraz towarzyszący mu goście i kadra UG Chełmża. Wójt dziękował sołtysom za całoroczną pracę w roku bieżącym jak i w całej mijającej kadencji sprawowania urzędu sołtysa ( 2015-2019’). Miłym akcentem było wręczenie wszystkim sołtysom podziękowań za ich dotychczasową współpracę z Gminą oraz ich wspólne dokonania na rzecz społeczności lokalnej. A za tegoroczną  pracę w sołectwach wyróżnienie Wójta Gminy otrzymali dwaj sołtysi: Ewa Kokoszka – Sołtys Świętosławia i Wiesław Wójtowicz – Sołtys Nowej Chełmży.
Tradycyjnie już przed Świętami Bożego Narodzenia, przy stole, jak każe tradycja, nakrytym białym obrusem, z barszczem czerwonym i uszkami, zapalonymi świecami, sołtysi wsi z Gminy Chełmża łamali się opłatkiem. Był czas na modlitwę, kolędę, życzenia. Spotkanie poprowadził Wójt Jacek Czarnecki, w obecności kadry z Urzędu Gminy. Poza częścią stricte świąteczną, jak zwykle Wójt przedstawił najważniejsze sprawy dot. funkcjonowania gminnego samorządu, a w  tym projekt budżetu na rok 2019.  Budżet, to najważniejszy dokument w gminie, który wyznacza kierunki działalności dla samorządu i pracowników Urzędu – mówił podczas spotkania Wójt Jacek Czarnecki. W dalszej kolejności  Sekretarz Gminy Ewa Pudo zapoznała sołtysów z harmonogramem planowanych zebrań wyborczych w roku 2019 oraz ze zmianami we właściwościach  Statutów Sołectw. Zmiany statutu dotyczyć będą wydłużenie kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej do 5 lat, uzupełnienie  właściwości Zebrania Wiejskiego oraz wykreślenie zadań, które przechodzą do kompetencji Sołtysa, zmiany sposobu powiadamiania o Zebraniu Wiejskim ( wprowadzenie formy podstawowej i form dodatkowych),wprowadzenie możliwości powierzenia członkowi Rady Sołeckiej obowiązków Sołtysa na okres do 6 miesięcy ( dotychczas 3miesiące),wprowadzenie zasady zwoływania Zebrań Wyborczych. Z innych zagadnień o których mówiono podczas spotkania to podatki i opłaty, które przedstawiła Skarbnik Gminy Marta Rygielska i zimowe utrzymanie dróg, zabezpieczenie mienia komunalnego podczas zimy czy też promocja sołectw w 2019 roku, o których mówili pozostali pracownicy z Urzędu.

        Obecna kadencja  sołtysów i rad sołeckich dobiega końca. Stąd też podczas spotkania nie mogło zabraknąć jej podsumowania i podziękowania sołtysom za dotychczasowy wkład pracy w działalność sołectw. Gmina Chełmża liczy 28 sołectw i w związku z tym ma 28 sołtysów. Jedno jest pewne: Sołtys w każdej wsi być musi.  Ja nie mam żadnej, co do tego wątpliwości. Szanuję, to co robicie. Jesteście osobami funkcyjnymi –mówił Wójt Jacek Czarnecki.  Pracę sołtysów wspierają, bądź powinny wspierać członkowie Rad Sołeckich. Rada Sołecka powinna doradzać sołtysowi. Ci ludzie są i powinni się wykazać w pracy na rzecz sołectw. Przecież podjęli się bycia członkiem Rady Sołeckiej-  na co też przy  podsumowaniu kadencji sołtysów  uwagę zwrócił Wójt Gminy.
 

K.Orłowska

 

 • DSC_0443
 • DSC_0444
 • DSC_0447
 • DSC_0448
 • DSC_0450
 • DSC_0454
 • DSC_0456
 • DSC_0460
 • DSC_0461
 • DSC_0471
 • DSC_0474
 • DSC_0487
 • DSC_0494
 • DSC_0499
 • DSC_0502
 • DSC_0505
 • DSC_0506
 • DSC_0511
 • DSC_0512
 • DSC_0516
 • DSC_0520
 • DSC_0526
 • DSC_0529
 • DSC_0531
 • DSC_0533
 • DSC_0535
 • DSC_0537
 • DSC_0539
 • DSC_0542
 • DSC_0549

Wstecz

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka