• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

SIĘGNIJ PO PREMIĘ

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ

           Od  15 października do 13 listopada br. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł „Premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. Pomoc ta jest finansowana z budżetu PROW 2014-2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju. Do wykorzystania jest 1,98 mld zł.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się:

- rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy  poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

- beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw , którzy trwale przekazali  swoje gospodarstwo innemu rolnikowi „ objętego Programem PROW 2014-2020”, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

          Ponadto ww. podmioty od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie  pomocy nie mogą być wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/100-tys-zl-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej-wnioski-mozna-skladac-od-15-pazdzier-1.html

L. Styczyńska

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka