• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

RADA PODSUMOWAŁA KADENCJĘ

         11 października odbyła się pięćdziesiąta druga sesja Rady Gminy Chełmża, która stała się okazją do podsumowania dokonań i podziękowań. Rada Gminy w czasie VII kadencji obradował na 52 sesjach, w tym 3 sesjach wyjazdowych. Radni gminni  rozpatrzyli i podjęli 404 uchwały. Średni czas trwania sesji wynosił 1,5 godziny. Radni pracowali w 5 stałych komisjach. Łącznie odbyło się 58 posiedzeń komisji.

         Przewodniczący RG Janusz Iwański dziękował Radnym za dobrą, czteroletnią atmosferę pracy „ Za nami cztery lata spokojnej pracy rady. Nie kierowaliśmy się emocjami w podejmowaniu decyzji. Głosowaliśmy prawie zawsze jednogłośnie. Rozpatrywaliśmy też trudne sprawy na wniosek  i niezadowolonych mieszkańców, ale taka nasza rola”.

        Z kolei Wójt Jacek Czarnecki dokonał podsumowania pracy samorządu w ostatnich czterech latach. Dotyczyło ono wsparcia i wielu propozycji dla różnych grup mieszkańców, w tym rolników, przedsiębiorców, seniorów. Mieszkańcy w mijającym okresie otrzymali sporo propozycji i skorzystali z nich jak leki dla seniorów, solary, program rekreacji „Gmina Chełmża – Zdrowa Gmina”, imprezy gminne czy też kulturalne propozycje CIK Gminy Chełmża i Bibliotek realizowane w wielu miejscach gminy. Pan Wójt nie ominął w swoim wystąpieniu ważnych dla mieszkańców inwestycji, w tym drogowych, oświetleniowych czy też sportowych. Zwrócił uwagę na rolę środków unijnych, krajowych czy też Funduszu Sołeckiego, którym zarządzają i wydatkują sami mieszkańcy sołectw. Ważną rolę w codziennym życiu naszych wsi odgrywa także Pomoc Społeczna jak i również system szybkiego reagowania służb gminnych, który gmina uruchamiała  podczas wielu klęsk i żywiołów, które w ostatnim czasie naszej gminy też nie ominęły. Do codziennego funkcjonowania samorządu należy też dołożyć długą listę osiągnięć i sukcesów wypracowanych przez samorząd i mieszkańców, o czym też wspominał podczas sesji Wójt Jacek Czarnecki / patrz Lista poniżej/.

          Część z obecnych Radnych z uwagi na fakt, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego  w takim okręgu wyborczym głosowania w wyborach do Rady Gminy Chełmża nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się kandydata zarejestrowanego. Tak jest w siedmiu okręgach wyborczych. Z kolei pozostali o swój mandat muszą zawalczyć w najbliższych wyborach samorządowych w dniu 21.10.br. Głosowanie na Radnych Gminnych przeprowadzone zostanie w ośmiu okręgach wyborczych.

K.Orłowska

Foto.:K.Orłowska

GMINA CHEŁMŻA - NAGRODY, WYRÓŻNIENIA,PODZIĘKOWANIA 2014-2018’

 1.  „Medal 30-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” - w dowód uznania za wspieranie statutowych działań Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (2014 r.)
 2. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – Gmina Przyjazna Rowerzystom za twórczy wkład w rozwój turystki rowerowej. (wręczenie 25.09.2015 r.)
 3. Zwycięstwo w V Samorządowych regatach Żeglarskich „Krajna Cup” o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wrzesień 2015)
 4. Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2015 w kategorii Fundusze unijne. (wręczenie 22.06.2016 r.)
 5. Podziękowanie za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu działkowego w Chełmży i umacniania Polskiego Związku Działkowców (30 września 2016)
 6. Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w XVI edycji – wyróżnienie dla Gminy Chełmża za skuteczne inwestowanie funduszy unijnych w odnawialne źródła energii.(2016 r.)
 7. SAMORZĄDOWY OSKAR dla Wójta Gminy Chełmża w Ogólnopolskim Konkursie im. Grzegorza Palki za dokonania dla rozwoju i propagowanie idei samorządności w Polsce.(2016 r.)
 8. LIDER EDUKACJI tytuł Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznany nauczycielom: dr Barbara Łaukajtys ( 2016 r.), Janusz Iwański ( 2017 r.).
 9. HOMO HOMINI laureatem XI edycji konkursu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rodzynki z pozarządówki” za projekt „Szlak Kredensów Przeszłości”(2016 r.)
 10. SPOŁECZNIK ROKU POWIATU TORUŃSKIEGO przyznany: Danuta Powaszyńska ( 2016 r.), Stanisława Stasieczek ( 2017 r.), wyróżnienie – Maria Kucharzewska ( 2017 r.).
 11. Certyfikat dla Gminy Chełmża – za wkłd w najefektywniejsze w Polsce wykorzystanie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013.( 2017 r.)
 12. Honorowe medale „Za zasługi dla Powiatu Toruńskiego” dla: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża i KSGCh CYKLON.( 2017 r.)
 13. Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego nadany Gminie Chełmża z okazji 27-lecia działalności samorządu gminnego.
 14. PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  dla Zespołu POLSKIE KWIATY Golub-Dobrzyń 2017 r.
 15. POLSKIE KWIATY – II miejsce na Kujawskim Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu ( 2017 r.)
 16. WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE POWIATOWYM „Najciekawsza inicjatywa społeczna” dla: KKA OD NOVA z Bielczyn ( Dzień Kobiet w PRL-u), KAK SZPILKI ( (Nie)bój się zatańczyć), 2017 r.
 17. III m. dla GMINY CHEŁMŻA  w VIII Samorządowych regatach Żeglarskich „Krajna Cup” o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2017 r.)
 18. Puchar Marszałka Województwa Kujawsko dla zespołu POLSKIE KWIATY PODCZAS XVII Wojewódzkiego  Przeglądu Zespołów Ludowych w Golubiu Dobrzyniu(2017 r.)
 19. II Miejsce zespołu POLSKIE KWIATY W VII Kujawskim Festiwalu Pieśni Ludowych  w kategorii zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych.
 20. Puchar Prezesa Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu dla Zespołu POLSKIE KWIATY  Na XVIII Przeglądzie Zespołów Ludowych w Golubiu Dobrzyniu ( 2017 r.)
 21. Udział w III turnieju Piłkarskim Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Rypin 2017)
 22. Wyróżnienie w kategorii Zielony Samorząd za wspieranie i propagowanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w Gminie, korzystnie wpływających na środowisko naturalne. (27.04.2017 r.)
 23. Certyfikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wkład w najefektywniejsze w Polsce wykorzystywanie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez województwo kujawsko-pomorskie.
 24. Tytuł HIT 2018 za współpracę Gminy Chełmża z Mołdawią w ramach własnej inicjatywy programowej „Taniec i śpiew łączy kultury narodów”. (wręczenie 20.06.2018 r.)
 25. III miejsce Gminy Chełmża w VIII Samorządowych Regaty Żeglarskie „Krajna Cup” o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 26. EKO-ORŁY” – wyróżnienie przyznane Gminie Chełmża za innowacyjne rozwiązania w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w kategorii „Ochrona wód i gospodarka wodna” za realizację budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
 27. „DZIEDZICTWO WIEKÓW” – certyfikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznany Gminie w VII edycja konkursu oraz specjalne podziękowanie za współpracę z samorządem województwa w ramach programu opieki nad zabytkami naszego regionu i za ochronę przed zniszczeniem oraz odrestaurowanie cennych zabytków.
 28. „POWIATOWY OBIEKT ROKU” – tytuł nadany przez Starostę Toruńskiego w kategorii „Obiekt poddany modernizacji i adaptacji” obiektowi Centrum Kultury i Tradycji w Zelgnie.
 29. ZESPÓŁ POLSKIE KWIATY - finalistą Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów Włocławek 2018’ w kategorii Muzyka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka