• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

GRANTY Z LGD ZIEMIA GOTYKU - do wzięcia!

Granty na włączenie społeczne w LGD Ziemia Gotyku – zapraszamy na spotkanie animacyjne

             Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku ogłosiła nabór wniosków na projekty objęte grantami, które zostaną dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski można składać do 24 września 2018 roku do biura LGD Ziemia Gotyku. Spotkanie informacyjne odbędzie się 18 września o godz. 14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Brąchnówku. Z powodu ograniczonej liczby miejsc konieczne jest zgłoszenie udziału w spotkaniu pod tel. 607 745 091.

            Granty przeznaczone są na  działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Wysokość maksymalna dofinansowania stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem. Termin rozstrzygnięcia naboru – IV kwartał 2018 r.

               Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30. W terminie naboru wniosków LGD zapewnia wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie spotkania doradczego w biurze LGD.

http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/365-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2018-g

http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/366-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-2-2018-g

http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/367-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-3-2018-g

          LGD zaprasza na spotkanie animacyjne dotyczące omówienia pomysłów na granty planowane przez Grantobiorców, problemów związanych z przygotowaniem wniosków o powierzenie grantów oraz zasadami konstruowania budżetu. 

   Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Spotkanie  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Poddziałania 19.4. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

                 

 

  • -

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka