Urząd Gminy Chełmża

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY I DOMU

          Trwa już nowy rok szkolny. Wiele z  dzieci po raz pierwszy poszło do szkoły, co jest dla  nich bardzo dużym przeżyciem. Dlatego, aby bezpiecznie dotrzeć do szkoły i wrócić do domu, dzieci powinny pamiętać o kilku podstawowych zasadach, na które uwagę też powinni zwrócić ich rodzice. A oto kilka praktycznych rad i podpowiedzi: zawsze wybieraj bezpieczną drogę do szkoły i domu,przechodź przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych,poznaj podstawowe zasady ruchu drogowego,zawsze noś przy ubraniu elementy odblaskowe – to pozwoli kierowcy wcześniej Ciebie zauważyć i uniknąć wypadku,nie zbaczaj z ustalonej wcześniej z rodzicami trasy.

PAMIĘTAJ !

Poznając zasady bezpiecznego zachowania się na drodze – wygrywasz, gdyż dzięki temu unikniesz wielu

niebezpieczeństw.

Poza miastem na drodze, gdzie nie ma chodników, zawsze poruszaj się lewą stroną drogi – tak abyś

widział nadjeżdżające z przeciwka pojazdy. Twój tornister oraz ubranie muszą mieć znaczki odblaskowe.

W S K A Z Ó W K I   D L A   P I E S Z Y C H

Pieszemu nie wolno:

~ wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem. Nawet na przejściu dla pieszych;

~ przechodzić przez jezdnię w miejscu ograniczonej widoczności lub w pobliżu takiego miejsca, na przykład

na zakrętach, wierzchołkach wzniesień;

~ wychodzić na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

~ przebiegać przez jezdnię nawet w miejscach wyznaczonych dla pieszych;

~ zatrzymywać się na jezdni lub bez uzasadnionej przyczyny zwalniać kroku podczas przechodzenia przez

jezdnię lub torowisko;

~ wchodzić na tory, gdy zapory są opuszczone lub ich opuszczanie zostało rozpoczęte;

~ przechodzić przez jezdnię w miejscach, w których umieszczone są urządzenia zabezpieczające (np. barierki,

łańcuchy) oddzielające drogę dla pieszych lub chodnik od jezdni, nawet jeśli są po drugiej stronie drogi;

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY I DOMU

DRODZY RODZICE !

MIEJCIE ŚWIADOMOŚĆ WYSTEPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ,

NA JAKIE NARAŻONE SĄ WASZE DZIECI W

DRODZE DO SZKOŁY.

DLATEGO POWINNIŚCIE:

◈ przygotować dziecko do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu

drogowym;

◈ szanować zasady, o których mówicie dzieciom – dzieci przejmują wzory Waszych

zachowań;

◈ wybrać wspólnie z dzieckiem najbezpieczniejszą drogę do szkoły (wspólnie przejść

wybraną trasę);

◈ zwrócić uwagę na szczególnie niebezpieczne miejsca, a zwłaszcza: skrzyżowania dróg,

przejścia przez jezdnię, tory kolejowe, mosty, kładki, wykopy;

Przede wszystkim sprawdźcie, czy dzieci posiadają przy ubraniu elementy odblaskowe, gdyż od tego w znacznym stopniu

zależy ich bezpieczeństwo na drodze.

 

E.Kaniecki

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.