• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

ZIEMIA GOTYKU – PIENIĄDZE DO WZIĘCIA

           Do Lokalnej Grupy Działania ZIEMIA GOTYKU można składać wnioski na projekty, które zostaną dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski można składać do 24 września br. Dofinansowanie dotyczy projektów realizowanych w obszarach: działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Wysokość maksymalna dofinansowania stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem. Termin rozstrzygnięcia naboru – IV kwartał 2018r.

               Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: biuro@ziemiagotyku.com w godzinach pracy Biura LGD.

               W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.

http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/365-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2018-g

http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/366-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-2-2018-g

http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/367-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-3-2018-g

 

KO

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka