• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

A MOŻE GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE ?

         W świetlicy wiejskiej w Witkowie miała miejsce ciekawa, bo jak dla większości z uczestników związana z zupełnie nieznanym tematem konferencja „Gospodarstwa opiekuńcze miejscem świadczenia usług społecznych w oparciu o zasoby tradycyjnego gospodarstwa rolnego”. Gospodarstwa opiekuńcze to zbyt nowe pojęcie i zjawisko dla mieszkańców wsi, które  kryje nowy pomysł. Dlatego stąd to spotkanie, które pomogło w rozpropagowaniu tego zagadnienia  w lokalnym środowisku jak też wśród instytucji zajmujących się opieką nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.

           Wprowadzenie do spotkania dała prezentacja dotycząca zmian demograficznych w Gminie Chełmża na przestrzeni minionych lat i obecnie omówiona przez Kierownika GOPS-u Annę Bykowską. „Najbardziej aktywna grupa to seniorzy, motor miękkich działań w gminie. Mają więcej czasu, mogą się spotykać i uczestniczyć w wielu programach gminnych. Im więcej propozycji, tym lepiej” – mówił gminy Wójt Jacek Czarnecki. Gospodarstwa opiekuńcze to pomysł warty rozważenia w wiejskich siedliskach, które nie prowadzą już działalności rolniczej. Z jednej strony stanowią alternatywę na nowe źródło dochodu dla osób, które je utworzą, a z drugiej strony to kolejna, nowa oferta dla seniorów, którzy chcą się spotykać.

              W Polsce na obszarach wiejskich zamieszkuje ponad 15,2 mln osób, z czego ponad 2,1 mln stanowią osoby po 65 roku życia. "Problem starzenia się społeczeństwa staje się coraz bardziej widoczny i już teraz wymaga  zdecydowanych działań w sferze wsparcia tych osób w codziennym ich funkcjonowaniu i stworzenia oferty dla osób starszych i często już niesamodzielnych" – mówi Stanisława Stasieczek, współorganizatorka konferencji. Pomysł, rodem z Holandii, spotkał się z dużym zainteresowaniem i wielkim zadowoleniem uczestników, dlatego lider projektu - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz partner - Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie już wprowadzają kolejną edycją.

          A z dotychczasowymi  doświadczeniami w tworzeniu i funkcjonowaniu gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko-pomorskim uczestników konferencji zapoznała Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tucholi  Joanna Jastak, która była gościem spotkania. Dla przykładu w powiecie tucholskim do tej pory utworzono 15 grup seniorów i otoczono opieką w takich gospodarstwach 75 osób. ”Projekt i pieniądze na jego realizację to jedno, ale najważniejszy jest tutaj człowiek, który podejmie wyzwanie utworzenia takiego gospodarstwa i będzie się tymi ludźmi opiekował” – na tę ważną zależność uwagę zwracała Kierownik Joanna Jastak. Na pewno co powinno spełniać takie gospodarstwo, o czym mówiła prelegentka, to przebywające tutaj osoby muszą stanowić silną być grupą, działać mobilizująco i aktywizująco na swoich podopiecznych, którzy muszą tutaj odzyskać siły i wiarę w swoje możliwości, musi stanowić pewne centrum lecznicze.  A do zalet takich miejsc należy zaliczyć przede wszystkim rodzinny charakter opieki, przebywanie w naturalnym otoczeniu-terapeutyczny wpływ środowiska, dostosowanie zajęć do potrzeb podopiecznych.

            W drugiej części spotkania, terapeutka uzależnień Danuta Janowska poruszyła dodatkowo tematykę przemocy wśród seniorów. Udział w konferencji wzięli seniorzy, lokalni samorządowcy, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, właściciele gospodarstw agroturystycznych, rolnych oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką opieki osób starszych i osób niesamodzielnych. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli także przedstawiciele terenowej placówki KRUS w Toruniu. Konferencję poprowadziła Stanisława Stasieczek, współorganizatorka spotkania. Więcej na temat tej nowej inicjatywy na www.opieka.kpodr.pl

K.Orłowska

PODZIĘKOWANIE

              Organizatorzy  konferencji dziękują panu Sołtysowi Witkowa Romanowi Branickiemu i paniom z miejscowego KGW za przygotowanie sali i poczęstunku na powyższe spotkanie. Jak zwykle, smaczny tutaj poczęstunek na zakończenie spotkania spowodował, że temat konferencji stał się  jeszcze przedmiotem  i okazją do dalszych rozmów, może już bardziej towarzyskich, ale jakże też ważnych przy tego rodzaju spotkaniach mieszkańców naszej gminy. Miło było u Państwa gościć.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka