Urząd Gminy Chełmża

Menu pomocnicze

BRAK ZAPŁATY - BRAK POJEMNIKA

KOMUNIKAT

         Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży informuje, że w związku z notorycznym uchylaniem się części mieszkańców gminy z zapłatą z tytułu dzierżawy pojemników do gromadzenia odpadów niesegregowanych, ich nieruchomości zostaną pozbawione dotychczas użytkowanych pojemników. Pojemniki dłużnikom zostaną odebrane w miesiącu sierpniu i wrześniu br.  Dotyczy to grupy mieszkańców gminy, których ZGK Sp. z o.o. wielokrotnie wzywał upomnieniami do zapłaty.  Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża” Rozdział 3, § 6 odpady zmieszane ( niesegregowane), które nie zostały zgromadzone w pojemniku do tego dostosowanym, nie będą odbierane. 

       Pojemniki, które dzierżawią mieszkańcy od ZGK w Chełmży, nadal stanowią własność Spółki. Fakturowanie z tytułu dzierżawy odbywa się dwa razy do roku. Przedmiotowe faktury można regulować w kasie Zakładu od 8°° do 13°° w każdy dzień roboczy lub za pośrednictwem banku na wskazane konto.

KO
 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.