• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

SOŁTYSI Z WYRÓŻNIENIEM

          Wyróżnionym sołtysom władze samorządowe podziękowały podczas uroczystej  XLIV uroczystej Sesji Rady Gminy Chełmża w Kończewicach. Ci lokalni liderzy, na co dzień, społecznie, w imieniu mieszkańców pomagają gminie w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów miejscowości. Wyróżnieni sołtysi za swoją służbę na rzecz samorządu otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne oraz upominki. Wyróżnienia  odebrali sołtysi: Marianna Rolbiecka – Sołtys Nawry, Karina Stokłosa – Sołtys Kuczwał, Wiesław Wiśniewski – Sołtys Browiny, Andrzej Daroń – Sołtys Drzonówka, Dariusz Podsiedlik – Sołtys Januszewa-Dźwierzna.

         „Szlachetne cechy istnieją naprawdę w szlachetnych ludziach” – Hipokrates, ta sentencja nawiązuje do osobowości sołtysa, bo właśnie takie cechy jak uczciwość, bezinteresowność czy empatia niewątpliwie wyróżniają  naszych sołtysów. To ludzie, którzy w większości angażują się w sprawy lokalnej społeczności, realizację wielu przedsięwzięć, a przede wszystkim dbają o rozwój i porządek swoich sołectw. Ponadto w swoich podziękowaniach Wójt Gminy Jacek Czarnecki zwrócił uwagę, że nie jest wcale łatwe pełnić tę funkcję we wsi, co też ma wpływ na coraz mniejsze zainteresowanie pośród mieszkańców kandydowaniem na ten urząd. Przewodniczący RG Chełmża Janusz Iwański i Wójt Gminy Jacek Czarnecki wyrazili dla wyróżnionych sołtysów wdzięczność za dotychczasową, rzetelną pracę na rzecz gminy, za trud i determinację w codziennej pracy na rzecz  mieszkańców sołectw. Życzyli również wszystkim sołtysom dalszych sukcesów w pełnieniu misji społecznej, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

KO

  • -
  • -
  • -

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka