• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

WYBIERAMY SOŁTYSA ROKU

          Jest okazja, aby wyrazić swoim sołtysom uznanie dla ich pracy i zaangażowania zgłaszając ich do konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2017”. Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie oraz parafialne, koła gospodyń wiejskich czy organizacje pozarządowe, jak i władze samorządowe oraz radni. Sołtysi wyróżnieni w poprzednich edycjach konkursu mogą kandydować ponownie. Zgłoszenia z dopiskiem „Sołtys Roku” należy nadsyłać do 11 czerwca br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.powiattorunski. pl. Tytuł „Sołtys Roku…”

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka