• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

             Dzisiaj 27 maja - Święto Samorządowców. Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm RP w 2000 roku dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 roku. Swoje święto mają pracownicy urzędów i jednostek samorządowych oraz radni, którzy realizują podejmowane zadania dla dobra lokalnych społeczności.

Z kart historii...

       Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm RP w 2000 roku, na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Data obchodów to oczywiście 27 maja. W Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej możemy przeczytać, że idea odbudowy w naszym kraju autentycznego samorządu, utworzenia niezależnych władz terytorialnych była możliwa dopiero po 1989 roku. W odrodzonej Polsce rozpoczął się wtedy proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce obywateli - wspólnotom terytorialnym.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast, będące równocześnie pierwszymi w pełni wolnymi wyborami po II wojnie światowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając święto samorządu terytorialnego wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i działalności. Jest to całkiem pokaźne grono: radni, wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie i marszałkowie, pracownicy samorządowi, członkowie związków i stowarzyszeń samorządowych. Historyczne wybory zostały zarządzone na 27 maja 1990 roku przez Prezesa Rady Ministrów, Tadeusza Mazowieckiego. Były one możliwe dzięki uchwaleniu przez sejm „kontraktowy” 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym. Dzięki niej społeczności lokalne miały prawo do zarządzania częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach. W miejsce funkcjonujących w PRL rad narodowych powstały rady gmin, które zyskały znacznie większe uprawnienia. 
 
          Wybierano członków 2383 rad gmin, do rozdysponowania było 52 tysiące mandatów, a kandydowało 147 tys. 389 kandydatów. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,27%. Najwięcej głosów zdobyły Komitety Obywatelskie „Solidarność” – ok. 53,1%. Na drugim miejscu znalazły się lokalne komitety wyborców – 24,7%. Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymało 4,3%. Wybory w małych jednostkach terytorialnych oparte były o zwykłą większość i głosowanie w jednej turze, natomiast w średnich i dużych miastach zastosowano system proporcjonalny w okręgach wielomandatowych. 
 
Samorząd terytorialny w Polsce 
Samorząd terytorialny w Polsce zgodnie z konstytucją wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa. Wcześniej (1990 - 1998) samorząd terytorialny istniał tylko na szczeblu gminy.
 
Obchody Dnia Samorządu 
Obchody Dnia Samorządu terytorialnego obejmują cały kraj i ich forma zależy od konkretnej gminy. Są więc uroczyste sesje rady gminy, koncerty, festyny, wystawy, otwarte debaty z politykami, konferencje, zawody sportowe, pokazy strażackie. W wielu miejscach uroczystości uświetnia wielki tort. To co zwraca uwagę to dużo atrakcji dla najmłodszych obywateli, a więc dmuchane zamki, warsztaty plastyczne, konkursy artystyczne itp. W niektórych miastach odbywa się również uroczyste nabożeństwo w intencji samorządu terytorialnego. 
         O Dniu Samorządu Terytorialnego pamięta również Prezydent RP. W Pałacu Prezydenckim wręcza on odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu oraz podkreśla, że to najważniejszy element ustrojowy Rzeczypospolitej. Reforma samorządowa powszechnie uważana jest za jedną z najlepszych w III RP. Przyniosła decentralizację władzy i upodmiotowienie lokalnych wspólnot. 27 maja warto więc pamiętać o ludziach, którzy się do tego przyczynili. 
 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka