• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

PARK PRZECHODZI ODNOWĘ

            Nowe ogrodzenie, alejki spacerowe, uporządkowana zieleń, obiekty małej architektury – to wszystko już niedługo znajdzie miejsce na terenie zabytkowego parku w Brąchnówku.  Z początkiem kwietnia br. obiekt ten  przekazany został do rewaloryzacji. Tutejszy zespół pałacowo – parkowy w Brąchnówku wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków.  Pałac otoczony parkiem stanowi wizytówkę miejscowości Brąchnówko i Gminy Chełmża. Rewaloryzacja zakłada odtworzenie XIX-wiecznego założenia ogrodu krajobrazowego w stylu angielskim i  wyznaczenie na terenie parku ścieżki edukacyjnej poprowadzonej wśród drzew ustanowionych jako pomniki przyrody. Inwestycja obejmie wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaż elementów małej architektury i urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia, nasadzenia roślin, w tym: wycinka drzew, sadzenie drzew, sadzenie krzewów i bylin, trawniki.

          Odnowę parku powierzono  warszawskiej firmie TESTA, która do początku czerwca tego roku musi na obszarze obiektu przeprowadzić wszystkie prace związane z założoną jego rewaloryzacją. Pieniądze gmina  na rewaloryzację parku w Brąchnówku uzyskała z funduszy europejskich. Odnowa parku w Brąchnówku kosztować będzie blisko 700 tys. zł, z czego prawie 605 tys. sfinansowane zostanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na terenie parku , znajdują się pomniki przyrody. Rosną tu do dziś platany, sosny, kasztanowce, robinia akacjowa i grab pospolity, a w II połowie XIX wieku dosadzono modrzewie, magnolie, lipy, buki zwyczajne, kasztanowce białe, dęby bezszypułkowe, klony i miłorzęby. Drzewom status Pomników Przyrody nadano w 2008 roku oraz oznaczono specjalnymi tabliczkami.

Do nadania nazw drzew posłużono się imionami osób związanych z historią Brąchnówka w okresie zaborów , dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej oraz  historią  współczesną.   Tutaj urodził się pierwszy wojewoda pomorski Stefan Łaszewski, stąd  imię „Stefan” otrzymał platan klonolistny o obwodzie pnia 460 cm rosnący na terenie  parku .

KO

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka