• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

LOKALNE GRANTY MAJĄ POPYT

            Ciekawe projekty, aktywizacja i ożywienie środowisk lokalnych, budowanie wspólnego zaufania, nowi liderzy inicjatyw, pomnażanie środków  – to efekty Programu „Działaj Lokalnie” prowadzonego od dwóch lat przez Ośrodek Działaj Lokalnie przy Stowarzyszeniu Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie. Partnerem programu od samego początku jest nasza gmina. Sam Program  udowodnia, że razem można prawie wszystko. Tam, gdzie jest społeczna energia, mogą się spełnić małe i duże  marzenia. A w ich realizacji pomagają lokalni liderzy. O zrealizowanych do tej pory projektach i ich efektach w lokalnych środowiskach w ramach wspomnianego programu rozmawiali ostatnio podczas spotkania w Lisewie partnerzy czterech gmin: Grudziądza, Chełmży, Lisewa i Wąpielska. Udział w spotkaniu oprócz gminnych koordynatorów wzięli także wójtowie gmin: Jacek Czarnecki – Gmina Chełmża, Jakub Kochowicz – Gmina Lisewo i Andrzej Rodziewicz – Gmina Grudziądz.  Ośrodek Działaj Lokalnie  w Lisewie przy udziale organizacji społecznych  z obszaru wymienionych czterech gmin, wcześniej jeszcze Płużnicy łącznie  dotował w ostatnich dwóch latach w ramach programu dotacyjnego 26 projektów na łączną kwotę 74 200 zł. Pieniądze na fundusz pochodzą od gmin partnerskich i z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

       Ta lokalna przygoda na granty  trwa dopiero dwa lata, ale pozwoliła wiele w niektórych środowiskach zmienić i zrealizować ciekawe inicjatywy. Partnerzy programu lokalnego  Ośrodka Działaj Lokalnie przy Kuźni Inicjatyw Lokalnych w Lisewie i gminy współpracujące z nim  chwalą sobie dotychczasową współpracę. O granty mogą ubiegać się za równo stowarzyszenia jak i grupy nieformalne. Z naszej gminy do tej pory z programu grantowego skorzystały organizacje: KAK SZPILKI w Kończewicach , Stowarzyszenie Działamy Razem z Nawry, OSP Grzegorz, KGW Kiełbasin, Stowarzyszenie HORYZONT  w Pluskowęsach. Na rok bieżący także planowane jest ogłoszenie naboru na wnioski przez Ośrodek działaj Lokalnie w Lisewie. O terminie naboru informacja zostanie przekazana organizacjom z gminy. Nabór wniosków wzorem lat poprzednich poprzedzą spotkania informacyjne w gminach.

GMINA CHEŁMŻA  - ilość projektów i kwoty dotacji

2016’ – mieszkańcy złożyli 6 wniosków, przyznane zostały 4 dotacje, łączna wartość przyznanych dotacji – 8 540,00 zł, w tym wkład gminy 6.000,00 zł.

2017’ – z gminy złożonych zostało 5 wniosków, zrealizowano 4 projekty ( jedna rezygnacja z dotacji), łączna wartość przyznanych dotacji  -10.200,00, w tym wkład gminy – 7.500,00.

K.Orłowska

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka