• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

EU-geniusz zawita do szkół

             Partnerzy projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” są już po podpisaniu umów ze Starostwem Powiatowym. Dokładnie z dniem 15 marca w szkołach objętych projektem rozpoczyna się rekrutacja uczniów, a od 1 kwietnia realizacja zajęć. W Gminie Chełmża wsparciem zostaną objęte Szkoły Podstawowe w Grzywnie, Kończewicach, Sławkowie i Zelgnie. Projekt “EU-geniusz w naukowym labiryncie” realizowany będzie przez Powiat Toruński w partnerstwie z Gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka i Kowalewo Pomorskie w okresie od 1 marca 2018 r. do 30 września 2020 r. Gminę Chełmża w uroczystym podpisaniu umów, które odbyło się 9 marca br. w Starostwie Powiatowym reprezentowali: Zastępca Wójta Gminy Chełmża Kazimierz Bober i Skarbnik Gminy Marta Rygielska.

        Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, TIK oraz dydaktyczno-wyrównawczych. Wartość projektu przeznaczona dla Gminy Chełmża wynosi 234. 013,50 zł, w tym wkład własny gminy w latach 2018-2020 wyniesie 11.700,68 zł.

KO

Foto:Starostwo Powiatowe

 

  • -
  • -
  • -
  • -

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka