• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

POŻYCZKI W OFERCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

           Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy przede wszystkim prowadzi działalność w zakresie udzielania pożyczek, finansową działalność usługową, działalność wspomagającą usługi finansowe, a także doradztwo i szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Spółka udziela pożyczek osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, zamieszkującym na terenie województwa oraz mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom mającym siedzibę i prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa, realizującym cele inwestycyjne przyczyniające się do jego rozwoju.Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy oferuje pożyczki na:

→ inwestycję i rozwój dla firm z sektora MŚP (RPO).

Pożyczka może zostać udzielona na cele inwestycyjne ukierunkowane na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa lub przedsięwzięć zakładających wprowadzenie innowacji w danym przedsiębiorstwie, przy czym dopuszczalna jest każda forma innowacji (produktowa, procesowa, organizacyjna i marketingowa)

K-PFP udziela pożyczek w ramach celów, które realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z :

 1. wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;
 2. unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa;
 3. modernizacją środków produkcji;
 4. adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
 5. wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

→ na założenie firmy – mikropożyczki do 50.000 zł (EFS)

Pożyczka może zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej.

K-PFP udziela pożyczek w szczególności na :

 1. nabycie środków trwałych;
 2. budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
 3. zakup wyposażenia,
 4. zakup materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia,
 5. zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 6. pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
 7. pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Pożyczka inwestycyjna KPFP to pożyczka dla mikro, małych i średnich firm.

Pożyczka może zostać udzielona na cele obrotowe albo inwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwianiem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę.

Więcej nt.K-PFP i kontakt pod adresem http://kpfp.org.pl/kontakt/

 

 

 

Wstecz

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka