• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

ZIEMIA GOTYKU - SĄ PIENIĄDZE NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

           Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku działająca na terenie gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasto Chełmża ogłosiła nabory wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin składania wniosków: od 26.02.2018r. do 12.03.2018r. w godzinach od 7:30 do 15:30, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 12.03.2018r. do godz. 14:00. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża.

Szczegóły naborów pod adresem:

http://lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/285-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej

http://lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/286-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka