• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

SPOTKANIE O TYM CO EKO...

           Wójt Gminy Chełmża wspólnie  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają  12 lutego 2018 r. o godz. 16:00 na spotkanie informacyjne w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skąpe.  Celem spotkania jest omówienie programów: Słonecznik, Ekopiec, Ekodom, Azbest i Elektromobilność.  Wymienione programy dotyczą:

-Słonecznik

(docieplenie przegród, wymiana okien i drzwi, wymiana źródła ciepła, montaż kolektorów słonecznych, montaż mikroinstalacji, montaż instalacji wentylacji wraz z rekuperacją, wymiana źródła ciepła)

-Ekopiec

(wymiana istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na: kotły na paliwa stałe, kotły gazowe,

kotły olejowe, kotły elektryczne, podłączenie do sieci ciepłowniczej)

-Ekodom

(docieplenie przegród, wymiana okien i drzwi, wymiana źródła ciepła, montaż kolektorów słonecznych, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 10kW, montaż pomp ciepła pod warunkiem jednoczesnego montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 10 kW., wymiana źródła ciepła).

- Azbest

(demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest).

- Elektromobilność

(zakup pojazdu samochodowego, wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną, który nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, stacja ładowania pojazdów elektrycznych, niebędąca ogólnodostępnym punktem ładowania).

A. Zdrojewska

 

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka