• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

OPŁATY ZA ŚMIECI PO NOWEMU

          Stawki nowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie obowiązują od dnia 1 stycznia br. Z początkiem bieżącego roku po nowemu płacimy za odpady zbierane w sposób selektywny i nie selektywny. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w gospodarstwach domowych to stawki są następujące:   gospodarstwo liczące 1 osobę płaci 21,00 zł miesięcznie, a liczące 2 i więcej osób – 29,00 zł miesięcznie. Z kolei jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w gospodarstwach domowych stawki wynoszą odpowiednio: gospodarstwo liczące 1 osobę – 42,00 zł miesięcznie, liczące 2 i więcej osób – 58,00 zł miesięcznie.

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka