• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas prac żniwnych. dot.  Indywidualnych Gospodarstw Rolnych w Gminie Chełmża

ŻNIWA  to niebezpieczny okres wzmożonych prac, którym towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń związanych z obsługą maszyn, transportem plonów, pracą na wysokości, a udział w tych pracach dzieci potęguje niebezpieczeństwo wykonywania pracy.

Dlatego też ROLNIKU, nie ryzykuj !

I. Przed rozpoczęciem prac żniwnych sprawdź stan maszyn oraz:

 1. Załóż brakujące osłony na wały przegubowo-teleskopowe oraz na inne ruchome części maszyn służące do napędu.
 2. Wyposaż kombajny i ciągniki w sprawny sprzęt p.poż. (gaśnice).
 3. Nie pozwalaj na obsługę maszyn żniwnych osobom bez odpowiednich umiejętności.
 4. Prowadząc kombajn uważnie obserwuj przedpole oraz nie przewoź osób na pomoście roboczym.
 5. Pamiętaj, że przyrząd tnący może być odsłonięty wyłącznie w czasie pracy kombajnu.
 6. Bezwzględnie przestrzegaj czynności przy obsłudze kombajnu ze szczególnym zwróceniem uwagi na :
  • obsługę kombajnu zgodnie z instrukcją
  • konserwację urządzeń i instalacji elektrycznej
  • konserwację układu zasilania
  • utrzymanie kombajnu w należytej czystości
  • utrzymanie mechanizmów metalowych w należytym stanie

 Ważne!

 Podczas pracy kombajnu z rozdrabniaczem słomy zabrania się przebywania osobom w obszarze rozrzutu masy .

SZANOWNY ROLNIKU:

II. Organizuj transport tak, aby przebiegał bezpiecznie. Pamiętaj, aby :

 1. Podczas prac załadunkowych i wyładunkowych silnik pojazdu był wyłączony, a jeśli pojazd stoi na pochyłości, powinien być zabezpieczony przed staczaniem się.
 2. Ładunek był zabezpieczony przed spadaniem i zsuwaniem się z przyczepy.
 3. Przyczepy do przewożenia  sprasowanej słomy powinny mieć podwyższone burty lub specjalną obudowę siatkową.
 4. Do schodzenia z załadowanego wozu lub przyczepy używaj drabiny o odpowiedniej długości/ na burcie przyczepy możesz zamontować uchwyty, na których zawiesisz drabinę/.
 5. Nie stawać na zaczepach i innych częściach maszyn oraz ciągników w trakcie ruchu.
 6. Nie przewozić osób na zaczepach i błotnikach ciągników. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy po drodze publicznej.

ROLNIKU, pamiętaj, że w czasie prac żniwnych zabronione jest wykonywanie w trakcie ruchu maszyn czynności pomocniczych takich jak : 

 1. Czyszczenie, usuwanie gromadzących się materiałów.
 2. Usuwanie nadmiaru ( zapchań ) słomy.
 3. Zmiana położenia lub nastawienia elementów roboczych.
 4. Wymiana części ( np. kos w maszynach żniwnych ).
 5. Smarowanie, sprawdzanie umocowania elementów ruchomych.
 6. Nawlekanie sznurka.

 WAŻNE!    

 Wcześniej wyłącz napęd, zgaś silnik i odczekaj aż elementy będące w ruchu obracające się siłą bezwładności zatrzymają się. 

 ROLNIKU, od Ciebie zależy bezpieczeństwo Twoich dzieci !

 1. Zapewnij opiekę szczególnie najmłodszym i zorganizuj bezpieczne miejsce zabaw, z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn.
 2. Nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę ciągników i maszyn rolniczych.
 3. Ruszając ciągnikiem lub innym pojazdem upewnij się czy w pobliżu nie ma dzieci.

 ZAPAMIĘTAJ !  

Podczas pracy kombajnem i innym sprzętem żniwnym nie wolno obsłudze palić tytoniu, ani posługiwać się otwartym ogniem. Kombajnu w żadnym wypadku nie wolno wprowadzać do stodół. 

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka