• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Zakończenie projektu socjalnego -,,Wspierajmy się”

W kwietniu 2012 roku został zakończony projekt socjalny pod nazwą ,,Wspierajmy  się”, którego głównym celem było zwiększenie  świadomości  wśród młodzieży w wieku 15 lati ich rodziców na temat uzależnień czyhających we współczesnym świecie. Projekt skierowany był do młodzieży(uczniów klas II z Gimnazjum w Pluskowęsach) i ich rodziców. W ramach projektu odbywały się zajęcia z tematyki uzależnień,które będą procentowały  w dalszym życiu nastolatków i ich rodziców.Realizację projektu zakończono integracyjnym wyjazdem młodzieży do Jednostki Wojskowej w Toruniu,gdzie mogli zwiedzić koszary i obejrzeć sprzęt wojskowy. Projekt  został zakończony sukcesem  i przyniósł pozytywne rezultaty.

  • -
  • -
  • -

Podziękowania

Serdeczne podziękowania  za pomoc w realizacji projektu socjalnego pt ,,Wspierajmy się” składam Wójtowi Gminy Chełmża Panu Jackowi Czarneckiemu, Dyrektorowi Gimnazjum w Pluskowęsach Pani Hannie Antkowiak,lekarzowi Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie Panu Jarosławowi Pikus,pedagogowi szkolnemu Gimnazjum w Pluskowęsach Pani Magdalenie Wawrzyniak, nauczycielce Gimnazjum w Pluskowęsach Pani Iwonie Pietrowskiej, przewodniczącej GKRPA Pani Stanisławie Stasieczek, terapeutce  uzależnień Pani Danucie Janowskiej, dzielnicowym Komisariatu Policji w Chełmży Panu Radosławowi Gajek i Lechowi Bukowskiemu. Szczególne podziękowania dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Chełmży Pani Anny Bykowskiej , koleżankom z pracy Pani Joannie Murawskiej, Pani Katarzynie Szawczak, Pani Agnieszce Grajkowskiej oraz informatykowi UG  Chełmża Panu Pawłowi Rutkowskiemu.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka