• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Gospodarka odpadami

W dniu 27 listopada 2012r. odbyło się posiedzenie Rady Gminy Chełmża. W trakcie prowadzonych obrad  został przyjęty pakiet uchwał dotyczących gospodarki odpadami  na terenie gminy Chełmża, które będą obowiązywały po 01.07.2013r. Najważniejsze uchwały dotyczące odpadów  to uchwała w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Chełmża i uchwała określająca kalkulacyjne  stawki opłat  za wywóz odpadów. Stawki zostały określone od gospodarstwa domowego w wysokości 25 zł miesięcznie i 50 zł za odpady niesegregowane. Przyjęte uchwały pozwolą na przygotowanie  i przeprowadzenie  procedury przetargowej w wyniku której,  zostanie wyłoniony odbiorca odpadów z terenu Gminy Chełmża. Od wyniku przetargu  będzie zależało  czy  uchwalona stawka za odbiór odpadów zostanie utrzymana na skalkulowanym poziomie. Kolejny etap prac związany ze zmianami systemu gospodarki odpadami  polegać będzie na rozpoczęciu od miesiąca stycznia 2013r.  kampanii  edukacyjno-informacyjnej dla społeczeństwa.

Anna Krupska

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka