• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

PODNOSIMY KOMPETENCJE NGO

          W Zelgnie odbyło się spotkanie informacyjne dla zarządów  organizacji pozarządowych działających w gminie. Z zaproszenia do udziału w nim skorzystali przedstawiciele 18 organizacji. Spotkanie poprowadziła Prezes Stowarzyszenia  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” w Toruniu - Ewa Kwiesielewicz - Szyszka. Celem spotkania było przekazanie podstawowych i aktualnych informacji związanych z prawidłowością prowadzenia organizacji, zarówno w zakresie organizacyjnym jak i finansowym. Uczestnicy spotkania zapoznali  się ze zmianami w prawie określającym  działalność i funkcjonowanie organizacji. Mówiono o ostatnich  zmianach w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach oraz o uproszczeniach  w zakładaniu i działalności stowarzyszeń, które już niebawem w maju tego roku  wniesie  znowelizowana  ustawa  o stowarzyszeniach. Kolejnym z ważnych,  poruszonych zagadnień była sprawozdawczość i prowadzenie księgowości przez organizacje. Na pewno korzystne rozwiązanie wielu organizacjom dały wprowadzone uproszczenia w księgowości organizacji pozarządowych. Najważniejszą korzyścią dla organizacji pozarządowych, które korzystają z tych uproszczeń są znacznie prostsze zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów w organizacji. Szczegółowe zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów określa rozporządzenie Ministra Finansów zdnia18 grudnia 2015 r. W tym przypadku brak konieczności przygotowania sprawozdania finansowego zastępuje ewidencja. Prowadzenie księgowości przez organizacje, to jedna z najczęstszych przeszkód w ich prawidłowym funkcjonowaniu. Dlatego samorząd gminy zamierza organizacjom pozarządowym pomóc. Na  wsparcie i pomoc  w poprowadzeniu obsługi finansowej mogą liczyć organizacje, które mają uporządkowane sprawy liczebności członków oraz zebrane na bieżąco składki członkowskie. Te organizacje do 11 marca br. powinny zgłosić do Urzędu Gminy deklarację, że chcą z takiej pomocy skorzystać. Organizacje, które zamierzają przeprowadzić proces likwidacji, też mogą liczyć na pomoc ze strony UG.
KO

 

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka