• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

ZEBRANIA WIEJSKIE CZAS ZACZĄĆ

         W  gminie  z końcem stycznia br. rozpoczną  się zebrania wiejskie. Rady Sołeckie z 28 sołectw złożą  przed swoimi mieszkańcami sprawozdania finansowo – rzeczowe  ze swojej działalności w roku 2015.  Przedstawione zostaną  również plany dotyczące zadań jakie będą realizowane w  roku  bieżącym w poszczególnych miejscowościach  i w gminie. W tym roku zebrania nie mają  charakteru  wyborczego. Po ubiegłorocznych wyborach niektórzy sołtysi  po raz pierwszy będą rozliczać się przed mieszkańcami ze swojej działalności.  Zebrania Wiejskie są okazją do zgłaszania przez mieszkańców wniosków i uwag dotyczących danej społeczności lokalnej ,a także polem do dyskusji na tematy dotyczące zarówno poszczególnych miejscowości jak i całej gminy. Warto przypomnieć, że zebranie wiejskie jest najważniejszym organem uchwałodawczym sołectwa. Cykl zaplanowanych zebrań rozpocznie się już 25 stycznia w sołectwie Drzonówko, a zakończy zebraniem  17 marca w sołectwie Grzegorz. Udział w zebraniach wezmą lokalni samorządowcy i pracownicy UG pełniący jednocześnie funkcję opiekunów wskazanych sołectw w gminie.
Poniżej zamieszczamy harmonogram zebrań wiejskich w poszczególnych  sołectwach  gminy.

K.Orłowska
 

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
INSTRUKCJA