• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

INICJATYWA ORANGE Z SUKCESEM !

         Dobrą tradycją w naszej gminie stało się już, że podczas sesji Rady Gminy Chełmża dziękuje się mieszkańcom za inicjatywy, które służą lokalnej społeczności. Tym razem podziękowania należą się Grupie Inicjatywnej Mieszkańców Skąpego, pracownikom bibliotek gminnych i mieszkańcom bezpośrednio zaangażowanym w realizację inicjatywy.
         W Skąpem w pomieszczeniach tutejszej biblioteki od niedawna funkcjonuje nowoczesna multimedialna pracownia ORANGE, która powstała dzięki udziałowi miejscowej biblioteki w programie Fundacji ORANGE.  Podczas minionej sesji RG w dniu 27.11. podziękowania usłyszały osoby i instytucje bezpośrednio zaangażowane  w to obywatelskie dzieło.  W skład Grupy Inicjatywnej weszły osoby: Adam Galus ( Radny Gminy Chełmża), Iwona Galus, Mariusz Lewandowski ( Sołtys Skąpego), Maria Borowicz i Ilona Witkowska ( bibliotekarz z Filii Biblioteki Samorządowej w Skąpem). Z kolei nad formalnościami związanymi ze złożonym wnioskiem czuwała Biblioteka Samorządowa – Dyrektor Justyna Błaszczyk i bibliotekarz Ilona Witkowska. Tym osobom za podjętą inicjatywę obywatelską, która przedkłada się dzisiaj na funkcjonującą  pracownię, z której korzystać mogą mieszkańcy dziękowali Wójt Gminy Jacek  Czarnecki i Przewodniczący RG Chełmża Janusz Iwański. Były też podziękowania w drugą stronę.   Radny Adam Galus podziękował władzom samorządu gminnego, które finansowo wsparły przedsięwzięcie. Dzięki środkom, które z budżetu gminnego otrzymała miejscowa biblioteka zakupione zostały do niej nowe meble, a gminna brygada budowlana przeprowadziła remont dotychczasowego pomieszczenia. Pan Radny podziękował także młodym mieszkańcom, którzy niekoniecznie mieszkając w Skąpem też wsparli swoimi oddanymi głosami udział w internetowej ankiecie. Nie można tutaj pominąć takich osób jak : Alicja i Agata  Kurdynowskie z Nawry,  Sebastian i Karolina Kossakowscy ze Skąpego.
          Dzięki ogromnemu  zaangażowaniu Grupy Inicjatywnej, miejscowej biblioteki i mieszkańców gminy,  na pracownię poprzez internetową ankietę oddanych zostało blisko 60 tys. głosów. Dzięki temu miejscowość Skąpe śmiało mogła konkurować z dwoma innymi miejscowościami z naszego województwa ( Waganiec i Cyprianka) zdobywając z powodzeniem pierwsze miejsce w województwie w programie Fundacji ORANGE.  A w nagrodę Skąpe otrzymało wspomnianą pracownię. Więcej nt. pracowni i jej uroczystego otwarcia pod adresem http://www.gminachelmza.pl/redir,index?wiecej=31064&wiecej_news=


K.Orłowska
 

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Pink Floyd - Dark Side of the Moon

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka