• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

BON ZAKUPOWY NA NAGRODĘ

       Starosta Toruński po raz pierwszy zaprasza do pilotażowego konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Do wygrania jest bon zakupowy o wartości 1000 zł ! Zgłoszenia inicjatyw oraz szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 56 662-88-42. Na zgłoszenia Starostwo czeka  do 20 listopada br.

       Konkurs skierowany jest zarówno do grup formalnych – stowarzyszeń i fundacji - jak również do grup nieformalnych, czyli kół gospodyń wiejskich, mieszkańców sołectw, uczniów szkół czy też mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu powiatu toruńskiego, realizujących zadania na rzecz powiatu i jego mieszkańców. Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy zrealizowane przez grupy podczas całego okresu ich działalności. Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane przez ich realizatorów podczas Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w grudniu br. To właśnie uczestnicy forum – w drodze demokratycznego i tajnego głosowania - dokonają wyboru najciekawszego z nich.

 

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
INSTRUKCJA