• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

JEST LAUREAT Z NASZEJ GMINY

XV EDYCJA  Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

         To  najbardziej prestiżowe wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej w tegorocznej edycji odebrał  Janusz Iwański z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno–Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku. Ta wiejska, społeczna  organizacja zdobyła uznanie   za całokształt pracy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Chełmża. Organizacja swoją działalność rozpoczynała dokładnie piętnaście lat temu. Skupia grono mieszkańców z Brąchnówka i Browiny, którzy działają na rzecz swojego lokalnego środowiska i aktywnie  współuczestniczą w życiu Samorządu Gminy Chełmża.
          Stowarzyszenie  funkcjonuje nieprzerwanie  od początku od 31.05.2000 r. Władze Stowarzyszenia stanowią osoby: Janusz Iwański – Prezes, Andrzej Talarek – Wiceprezes, Beata Owczarczyk – Skarbnik, Renata Szelągowska – Sekretarz i Zbigniew Sadowski – Członek.
         Stowarzyszenie od 01.09.2000 r. prowadzi  „Małą szkołę” z klasami 0-III -  pierwszą w Województwie Kujawsko-Pomorskim społeczną wiejską podstawówkę. Utworzenie Małej Szkoły było przed laty wielkim wyzwaniem dla członków Stowarzyszenia i mieszkańców wsi Browina i Brąchnówko. Sukces Stowarzyszenia w prowadzeniu Małej Szkoły  ułatwił transformację tej  okolicy gminy, dał wiarę  ludziom w to, co sami chcą robić, zaktywizował  nieaktywnych, a innowatorom i działaczom społecznym  dał  nowe impulsy do działania. Oprócz prowadzenia szkoły Stowarzyszenie  zajmuje się aktywizowaniem i integracją społeczności lokalnej poprzez festyny środowiskowe , organizację wiejskich dożynek czy  imprez ludowych . Dla dzieci i młodzieży organizowane są zawody sportowe i bezpieczny wypoczynek w okresie ferii i wakacji pod hasłem Bezpieczne Wakacje , a w ciągu roku szkolnego zajęcia świetlicowe.  Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia aktywnie włączają się w inicjatywy lokalne podejmowane przez Samorząd Gminy Chełmża i podległe mu instytucje.
         Działalność Stowarzyszenia opiera się na współpracy z podmiotami publicznymi , w tym z jednostkami samorządu terytorialnego : Gminą Chełmża , Powiatem Toruńskim i Województwem Kujawsko-Pomorskim . Organizacja współpracuje z gminnymi instytucjami kultury jak Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku, Biblioteka Samorządowa w Zelgnie i placówkami oświatowymi z obszaru gminy i powiatu. Partnerami Stowarzyszenia  są również organizacje pozarządowe min. Koła Gospodyń Wiejskich w gminie, Stowarzyszenie Homo homini w Chełmży czy Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku oraz z instytucjami jak  Dom Pomocy Społecznej w Browinie czy Urząd Gminy Chełmża -  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Partnerami w podejmowanych działaniach i inicjatywach na rzecz lokalnej społeczności od samego początku istnienia organizacji są Sołtysi i Rady Sołeckie wsie Brąchnówko i Browina.
         Organizację do  tegorocznej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego rekomendował Wójt Gminy Chełmża. W ocenie Wójta dotychczasowa działalność i osiągnięcia Stowarzyszenia na rzecz   aktywizowania lokalnych społeczności i kreowanie inicjatyw lokalnych poprzez różne formy  komunikacji społecznej w pełni predysponowały organizację do otrzymania tytułu   laureata Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego XV edycji. Dowodem tego jest otrzymane przez organizację Wyróżnienie w kategorii budowa społeczeństwa obywatelskiego. 
           Relacja z gali rozdania Nagród Marszałka zostanie wyemitowana w TVP Bydgoszcz w niedzielę (14 czerwca) o godzinie 19.  A poniżej kilka fotografii ilustrujących na przestrzeni ostatnich lat całokształt  działalności  Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno–Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku.

KO

Foto.: KO, archiwum SKO „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku
 

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Pink Floyd - Dark Side of the Moon

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka