Urząd Gminy Chełmża

Sonda internetowa

Czy często odwiedzasz stronę internetową Gminy Chełmża ?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 2537
  • Aktualności    /   

IZBY ROLNICZE - WYBORY za pasem

        W związku z upływem kadencji dotychczasowych władz izb rolniczych Krajowa Rada Izb Rolniczych rozpisała wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 31 maja br. Wybory do samorządu zawodowego rolników odbędą się w tym dniu na terenie całego kraju. Gmina na czas wyborów   zabezpieczy lokal wyborczy oraz siedzibę dla okręgowej komisji  wyborczej.  Spis uprawnionych do udziału w głosowaniu sporządzony zostanie  także  przez  Urząd  Gminy.
         Czynne  i bierne prawo w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby, którymi z mocy prawa są: osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego  w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, mających siedzibę na terenie działania izby i  członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe, mających siedzibę na terenie działania izby.
         Toteż członkami izby rolniczej uprawnionymi do wzięcia udziału w wyborach z tytułu uiszczania podatku rolnego, są wyłącznie podatnicy podatku rolnego będący właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gospodarstw rolnych, a więc gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Pozostali podatnicy podatku rolnego nie są członkami samorządu rolniczego.
         Spis osób uprawnionych do głosowania udostępniany jest do wglądu w Urzędzie Gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów przez okres 5 dni w godzinach pracy urzędu począwszy od dnia jego wyłożenia. Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie osobie zainteresowanej wzięciem udziału w wyborach sprawdzenia spisu i  w razie stwierdzenia nieprawidłowości  złożenia zażalenia do organu, który sporządził spis.

Więcej o organizacji wyborów na www.kpir.pl  w zakładce „O nas”.

KO

Pochodzenie grafiki: Google


 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.