• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

WŁADZA W NOWYCH RĘKACH

       Po 12 latach działalności na rzecz mieszkańców Gminy Chełmża  dotychczasowy Zarząd Stowarzyszenia Homo homini przekazał ster  organizacji nowo wybranym władzom. Nowy Zarząd wybrany został w dniu 31 marca br. podczas walnego zebrania członków Stowarzyszenia Homo homini. Zmiany nastąpiły również w składzie Komisji Rewizyjnej.
         W nowej, czteroletniej kadencji Stowarzyszeniem pokieruje Zarząd w  składzie: Patrycja Pleskot – Prezes, Kamila Kachniarz – Wiceprezes, Sylwia Kasprzak – Sekretarz, Iwona Markiewicz – Skarbnik i Danuta Syryczeńska – Członek. Z kolei w skład Komisji Rewizyjnej weszły osoby: Anna Feeser – Bering, Krystyna Kadukowska i Barbara Salamon.
         Organizacja Homo homini  przez 12 lat swojej  działalności stała się znana począwszy od Chełmży, aż po sam Kraków. Członkowie Stowarzyszenia przed laty założyli  sobie 21 celów statutowych i do chwili obecnej konsekwentnie starali  się je realizować. Dowodzą tego  licznie zrealizowane  projekty  z udziałem mieszkańców gminy, powiatu, przy wsparciu samorządów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego i wielu innych partnerów i ogólnokrajowych grantodaców.  Dorobek Homo homini  zgromadzony na przestrzeni 12 lat dzisiaj to historia wpisana w 25 lat działalności samorządu gminnego. Na pewno bezdyskusyjnym jest, że renomę i sławę  organizacji przyniósł projekt „Wędrujące Przedszkole”. Inicjatywa ta otrzymała I Nagrodę w kategorii Inicjatywy na rzecz środowiska i regionu ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z samorządem lokalnym w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono Roku 2005, za działalność na rzecz solidarności społecznej, zaprezentowaną właśnie w programie „Wędrujące Przedszkole”. Długo wcale nie trzeba było czekać, jak podobne  projekty przedszkolne zaczęły realizować  sąsiednie gminy   przy udziale Fundacji „Ziemia Gotyku”.  Do sukcesów organizacji należy zaliczyć również dwukrotną nagrodę Marszałka Województwa  Kujawsko-Pomorskiego. Zarząd i członkowie Stowarzyszenia pracowali zarówno na rzecz młodego jak i starszego pokolenia w gminie. Można byłoby tutaj wymieniać wiele ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć począwszy od edukacji, poprzez profilaktykę i ochronę zdrowia, rekreację, promocję  dziedzictwa kulturowego  do odnowy wsi i wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy. Nieprzerwana, dwunastoletnia działalność tej organizacji społecznej w gminie  świadczy o jej dużej dotychczas  aktywności, o czym zresztą mówił podczas zebrania walnego członków Homo homini zaproszony Wójt Gminy Jacek Czarnecki - „To ludzie aktywni mają szansę zrzeszyć się i działać. Takie stowarzyszenie pracuje dla wszystkich. Pomysły  na różne inicjatywy społeczne rodzą  się w głowach obywateli, którzy je realizują i są z nich zadowoleni lub nie”. Z funkcją członków Zarządu Homo homini od roku 2003 pożegnali się: Stanisława Stasieczek – Prezes Stowarzyszenia, Stanisław Antkowiak – Wiceprezes, Katarzyna Orłowska – Sekretarz, Alicja Glaszka – Skarbnik i Ewa Czarnecka – Członek. Dwunastoletni dorobek organizacji podczas zebrania walnego podsumowała i zobrazowała przygotowana na tę okazję specjalna  wystawa. Poniżej informacja dotycząca działalności Homo homini w latach 2003-2014.
KO
 

  • Obecny skład Zarządu Homo homini kadencja 2015-2019'

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
INSTRUKCJA