Urząd Gminy Chełmża

Sonda internetowa

Czy często odwiedzasz stronę internetową Gminy Chełmża ?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 2537
  • Aktualności    /   

NOWA RADA GMINY UKONSTYTUOWANA

         Dzisiaj  28 listopada odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Chełmża  w kadencji 2014-2018. Aby nowo wybrana Rada mogła w sposób legalny i prawidłowy funkcjonować konieczne jest jej prawidłowe ukonstytuowanie się. Według zwyczajów panujących w Polsce pierwszą inauguracyjną sesję prowadzi najstarszy z wybranych radnych – radny senior. Wcześniej przed rozpoczęciem obrad nowo wybranym Radnym i Wójtowi Gminy Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Stanisław Wzorek i Wiceprzewodnicząca Ewa Zalech wręczyli zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Chełmża i Wójta.
         Radnym seniorem, który rozpoczął dzisiejszą inauguracyjną sesję w gminie  był Franciszek Piróg. Najpierw Radni złożyli ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg." Następnie ślubowanie złożył Wójt Gminy Jacek Czarnecki.
        Kolejny punkt obrad zakładał wyłonienie Przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono jedną kandydaturę: Janusza Iwańskiego, który się zgodził objąć tę funkcję  i w wyniku tajnego głosowania został  wybrany na  Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża „ – Kolejne dla mnie to zobowiązanie i dziękuję za wybór mojej osoby. Postaram się dobrze poprowadzić tę Radę i pragnę godnie Państwa reprezentować” – powiedział nowo wybrany Przewodniczący RG. Przewodniczący Rady zwrócił się także do Radnych o rzetelną pracę przez nadchodzące cztery lata kadencji na rzecz swoich mieszkańców.
        Następnie w tajnym głosowaniu przystąpiono do wyboru dwóch  Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chełmża.  Tę funkcję powierzono Radnym: Stanisławie Stasieczek i Stanisławowi Żakowi. Obydwa głosowania przeprowadziła wyłoniona spośród Radnych Komisja Skrutacyjna w składzie: Dorota Kurdynowska, Adam Galus i Małgorzata Frąk. W dalszej kolejności obrad ustalono liczebność stałych komisji Rady Gminy, ustalono następnie składy osobowe tych komisji i wybrano ich przewodniczących. Rada Gminy Chełmża liczy pięć stałych komisji w skład których weszli  Radni:
I. Komisja Finansów, Spraw Obywatelskich, Polityki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego
Franciszek Piróg - Przewodniczący
Stanisława Stasieczek  - członek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Mirosław Trzpil - członek
II. Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Adam Galus - Przewodniczący
Stanisław Żak - członek; Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Magdalena Kopik  - członek
III. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji
Dorota Kurdynowska  - Przewodnicząca
Janusz Iwański - członek; Przewodniczący Rady Gminy
Danuta Powaszyńska - członek
IV. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Henryk Fałkowski - Przewodniczący
Małgorzata Frąk  - członek
Tomasz Szczepański - członek

V. Komisja Rewizyjna
Mieczysław Sołtysiak - Przewodniczący
Grzegorz Garwoliński - członek
Patrycja Luntkowska - członek.
      Następnie odbyła się krótka autoprezentacja Radnych Gminy Chełmża kadencji 2014-2018. Po autoprezentacji Radnych głos zabrał Wójt Gminy Jacek Czarnecki. Pan Wójt w swoim wystąpieniu pogratulował Radnym mandatu na nową kadencję udzielonego każdemu z nich przez mieszkańców. Wójt zaznaczył także, że bardzo istotne jest teraz obranie przez władze samorządowe piorytetu na nową kadencję i to zamierza w najbliższym czasie z Radnymi wypracować „- Szansą dla gminy są kolejne pieniądze unijne, które już wkrótce będą dostępne w nowej perspektywie UE. Jednak nie wolno nam zapominać o życiu codziennym, jak  utrzymaniu świetlic wiejskich, estetyce wsi czy problemach w obszarze pomocy społecznej” – mówił do Radnych Wójt Jacek Czarnecki. Z kolei projekt budżetu na 2015, który już na dniach trafi pod obrady Komisji Rady Gminy pan Wójt uznał  za mocno stąpający po ziemi. „ – Potrzebuję dobrej współpracy ze strony Rady, a mieszkańcom  życzę, aby byli zadowoleni z nas przez  te cztery lata kadencji” – tymi słowami Wójt podsumował  swoje wystąpienie. Sesję zakończył punkt - Wolne wnioski.

K.Orłowska
 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.