• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

KADENCJA 2010 - 2014' pod znakiem dróg

       Ostatnia sesja kończącej swą kadencję Rady Gminy Chełmża w dniu 07.11. br  miała  uroczysty charakter. Ta kadencja  upłynęła pod znakiem inwestycji drogowych ” – Drogi to hasło tej kadencji. Te drogi dzisiaj są i ludzie za nie nam dziękują” – mówił podczas Sesji Wójt Jacek Czarnecki. W kadencji 2010 - 2014'  nie zabrakło  również wielu inwestycji w infrastrukturę społeczną jak świetlice wiejskie, miejsca wypoczynku i rekreacji czy budowa chodników i ścieżek przy drogach. Gmina znalazła się też w czołówce pod względem wskaźnika dofinansowania inwestycji środkami zewnętrznymi.  Jednak za nim samorządowcy przystąpili do podsumowania swojej czteroletniej kadencji, to podjęli jeszcze pięć kolejnych uchwał. Podjęte uchwały dotyczą: szczegółowych zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka rodzinom wielodzietnym  na lata 2014 – 2015,  Programu współpracy w 2015 r. Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii  na nadchodzący  2015 r. Radni również podjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 r. w gminie i wyrazili zgodę na  przejęcia nieruchomości we wsi Zalesie. 
         W dalszej części obrad o działalności samorządu w minionym okresie czterech lat mówili Przewodniczący RG Janusz Iwański i Wójt Jacek Czarnecki. Przewodniczący podziękował w imieniu własnym i Radnych Wójtowi i Kadrze UG za współpracę z  Radnymi i za pracę na rzecz samorządu. „ – Gmina ma lidera i dzięki temu idziemy we właściwym kierunku” - powiedział Przewodniczący Rady Janusz Iwański. Pan Przewodniczący dziękował także ustępującym Radnym i życzył mieszkańcom gminy wyboru w nadchodzących wyborach takich przedstawicieli, aby gmina mogła nadal się  rozwijać. Do końca roku pozostało prawie półtora miesiąca, a na terenie gminy w trakcie jest 15 dużych inwestycji, co dowodzi o potencjale rozwoju gminy. Bardzo pozytywnie współpracę z Radnymi  mijającej kadencji ocenił również  Wójt Jacek Czarnecki. Pochwalił Radnych, którzy umieli niejednokrotnie usiąść do stołu i rozstrzygać trudne dla gminy sprawy. „ – Dzisiaj już wiemy, że współpraca jest ważniejsza od konkurencji” –  twierdzi Wójt Czarnecki.  Na zakończenie Sesji odbyła się uroczystość pożegnania Radnych. Radni otrzymali pamiątkowe  podziękowania. Podobnie Wójt otrzymał  podziękowanie od Radnych. Radni ostatnią Sesję w mijającej kadencji podsumowali również wspólną pamiątkową fotografią. Radni  kadencji 2010-2014' to: Janusz Iwański, Stanisław Żak, Stanisława Stasieczek, Mieczysław Sołtysiak, Franciszek Piróg, Jolanta Targosz, Patrycja Luntkowska, Magdalena Kopik, Dorota Kurdynowska, Bartłomiej  Kamiński, Mirosław Trzpil, Adam Galus, Henryk Fałkowski, Bogdan Kondej, Tomasz Szczepański.
         Udział w obradach Sesji Rady Gminy kończącej kadencję 2010-2014’ wzięła kadra kierownicza UG Chełmża, kierownictwo ZUK WODKAN oraz przedstawiciele Konwentu Sołtysów Gminy Chełmża.

K.Orłowska

 

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Pomoc dla pogorzelców BabaLudy