• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Służba zastępcza

Wojsko czy służba zastępcza ?

Obywatele polscy, podlegający obowiązkowi służby wojskowej, którym przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na pełnienie tej służby, mogą ubiegać się o przeznaczenie do służby zastępczej (Art. 85, ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Poborowy skierowany do służby zasadniczej MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZEZNACZENIE DO SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ do Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej w Toruniu, za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień   Wniosek rozpatrywany jest w obecności poborowego na posiedzeniu Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej w Toruniu, która decyduje o przeznaczeniu do służby zastępczej.

WE WNIOSKU NALEŻY WSKAZAĆ: podstawy wynikające z wyznawanej doktryny religijnej wyłączające możliwość odbywania służby wojskowej bądź wyznawane zasady moralne, które pozostają w sprzeczności z obowiązkami żołnierza odbywającego służbę wojskową.

Służba zastępcza polega na wykonywaniu w czasie pokoju prac na rzecz: ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wup.torun.pl oraz w  Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, tel. 0-56 622 45 21

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Szczepienia