• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

GMINA CHEŁMŻA STATYSTYCZNIE

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy przekazał gminom województwa kujawsko - pomorskiego zestaw wybranych danych statystycznych za 2023 rok. Przekazane dane charakteryzują sytuację społeczno - ekonomiczną gmin województwa: stan ludności, przyrost naturalny ludności, ruch migracyjny, liczbę mieszkań oddanych do użytkowania oraz podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON oraz liczbę zarejestrowanych bezrobotnych. Zestaw przekazanych przez US danych stanowi bazowy materiał do ogólnej prezentacji sytuacji gmin i ich rozwoju. Gminę Chełmża za rok 2023 charakteryzują następujące dane: ludność - 9 462; małżeństwa zawarte - 22; urodzenia żywe - 61; zgony - 113; przyrost naturalny - 52; bezrobotni zarejestrowani - 253, w tym kobiety - 142; podmioty gospodarcze - 766.

Poniżej dostępne dane statystyczne udostępnione przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, w tym dane dotyczące Gminy Chełmża. 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka