• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

SOŁTYS ROKU POWIATU TORUŃSKIEGO - trwa nabór wniosków

Trwa nabór do XII edycji powiatowego konkursu "Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego". Konkurs ten jest okazją do uhonorowania i docenienia zasłużonych i wyróżniających się w swoich środowiskach sołtysów. Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są do 31 maja br. – decyduje data stempla pocztowego. Wybrani w konkursie sołtysi, stają się symbolem aktywności i zaangażowania na rzecz rozwoju swojego sołectwa. Taka osoba nie tylko radzi sobie z problemami dnia codziennego, ale także myśli o rozwoju swojego sołectwa w obszrach infrastruktury, kultury, edukacj, współpracy z lokalnymi przedstawicielami sektorów samorządowego, społecznego i prywatnego oraz integracji lokalnej społeczności. 

A co dla zwycięzców ? Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową lub rzeczową, o wartości 2 tys. zł, natomiast dwie osoby wyróżnione nagrody o wartości 1 tys. zł każda.

O tytuł „Sołtysa Roku” ponownie mogą ubiegać się sołtysi, którzy tytuł taki już otrzymali z zastrzeżeniem jednak, iż nie mogło to nastąpić w pięciu ostatnich edycjach konkursu. Natomiast sołtysi, którzy otrzymali wyróżnienie w poprzednich edycjach konkursu mogą kandydować ponownie.

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie i parafialne, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, jak również władze samorządowe oraz radni.

Szczegóły konkursu pod linkiem: https://www.powiattorunski.pl/8186,aktualnosci?tresc=88646

 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka