• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

STRATEGIA LGD W LICZBACH

CZAS NA PODSUMOWANIE. Powoli zbliżamy się do pełnej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Gotyku na lata 2016-2023. Tak więc czas na podsumowanie w liczbach. Łączny budżet LGD Ziemia Gotyku wyniósł ponad 21,5 MLN ZŁ.

Przeprowadziliśmy 38 naborów wniosków o dofinansowanie i wniosków o powierzenie grantów

132 złożone i zweryfikowane wnioski w trybie konkursowy, z czego podpisanych umów 96

68 złożonych i zweryfikowanych wniosków o powierzenie grantów ze środków EFS i PROW, z czego podpisanych umów 60

Ogrom pracy wykonanej przez pracowników Biura LGD – w sumie 3,3 etatów średnio w okresie 2016-2023 oraz 15 członków Rady oceniającej i wybierającej projekty

512 osób które skorzystały z doradztwa pracowników LGD w zakresie przygotowania wniosków w naborach LGD Ziemia Gotyku

746 osób objętych wsparciem w Lokalnych Ośrodkach Włączenia Społecznego 

37 spotkań informacyjnych organizowanych przez LGD

Efekty realizacji LSR 2016-2023 prezentowane są na interaktywnej mapie  https://mapa.omikron.info.pl/?id=6

Cele LGD Ziemia Gotyku, związane z ożywieniem gospodarczym, z aktywizacją i włączeniem społecznym, promowaniem walorów turystycznych i dziedzictwa kulturowego Ziemi Gotyku zostały osiągnięte zgodnie z założeniami.

Do sukcesu w realizacji strategii przyczynili się wszyscy beneficjenci, grantobiorcy, członkowie Zarządu, Rady oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wynik owocnej współpracy.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka