• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

ZADZIAŁAJĄ LOKALNIE

Trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie. Termin składania wniosków  potrwa do 3 czerwca br. Organizacje, które są zainteresowane złożeniem wniosku, zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dnia 14 maja br. o godz. 16.30 w Lisewie ( ul. Łebińskiego – siedziba Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych).

To już dziewiąta edycja wspomnianego programu, który na rzecz organizacji z obszarów gmin: Chełmża, Grudziądz, Lisewo i Książki, zrealizuje Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie, czyli tzw. Ośrodek Działaj Lokalnie. Gmina Chełmża jako partner programu, na jego realizację w roku bieżącym zamierza przekazać 12 550 zł. O granty do maksymalnej kwoty 6 000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), stowarzyszenia zwykłe, oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną, Grupy w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna. W wyjątkowych sytuacjach Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Organizacje i instytucje oraz grupy, ubiegające się o grant, muszą posiadać siedzibę w gminach: Lisewo, Chełmża, Grudziądz, Książki. Wnioski do Konkursu składane są przez Generator pod adresem https://generatorspoleczny.pl/ Kwota wnioskowanej Dotacji nie przekracza 6.000  złotych Wnioskodawca musi zaplanować  wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej.

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych przedsięwzięć o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Szczegóły programu i naboru dostępne są w poniżej udostępnionym Regulaminie.

K.Orłowska

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka