• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

BIOGAZOWNI W NOWEJ CHEŁMŻY STOP !

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej wśród mieszkańców Gminy Chełmża i Miasta Chełmża nie milknie dyskusja w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie lokalizacji i budowy biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Chełmża. Obawy mieszkańców są całkowicie zrozumiałe. Z oczywistymi obawami i sprzeciwami mieszkańców gminy zgadzają się Wójt i Radni Gminni, czego dowodem jest przyjęte w dniu 5.02.br. stanowisko władz gminnych wyrażające sprzeciw dotyczący zaproponowanej lokalizacji przedsięwzięcia w Nowej Chełmży.

W słusznej decyzji władze Gminy Chełmża wspierają także władze Miasta Chełmża. Rada Miejska w Chełmży podobnie w dniu 18 marca br. przyjęła stanowisko w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec lokalizacji biogazowni w Nowej Chełmży na terenie Gminy Chełmża w sąsiedztwie cmentarza komunalnego oraz granic administracyjnych miasta. W opublikowanym stanowisku czytamy: „W całości podzielamy obawy społeczne w przedmiocie potencjalnego pogorszenia aktualnego stanu lokalnego środowiska i popieramy stanowisko władz Gminy Chełmża wyrażające sprzeciw wobec lokalizacji inwestycji i konieczność opracowania niezależnych ekspertyz, które określiłyby rzeczywisty wpływ realizacji tego predsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska naturalnego.

K.Orłowska

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka