• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

STOP BIOGAZOWNI W NOWEJ CHEŁMŻY

W PLUSKOWĘSACH w dniu 12 marca br. odbyło się spotkanie w sprawie budowy biogazowni w Nowej Chełmży. Organizatorem spotkania był Urząd Gminy Chełmża. Podczas spotkania została omówiona procedura jaka toczy się obecnie w Urzędzie Gminy Chełmża związana z budową wspomnianej inwestycji. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z dokładnym schematem postępowania w sprawie budowy biogazowni.

Mając na uwadze interes Gminy Chełmża oraz jej mieszkańców, Wójt oraz Radni jednoznacznie wyrażają sprzeciw dotyczący zaproponowanej lokalizacji przedsięwzięcia w Nowej Chełmży.

Obecnie Urząd Gminy jest na etapie zapytania ofertowego do firm, instytucji, które mogłyby wykonać ekspertyzę Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Chełmża na dz. nr 82/2, 82/3,83 obręb Nowa Chełmża, gmina Chełmża.

Ekspertyza ma ocenić kompletność, rzetelność złożonego w postępowaniu raportu, zgodność opracowania z obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą. W ekspertyzie opisane i zawarte mają zostać oceny związane z emisją substancji złowonnych do środowiska, hałasu, oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne przedsięwzięcia.

Formą wsparcia dla władz samorządowych w sprzeciwie lokowania biogazowni w Nowej Chełmży jest obecnie funkcjonująca lista poparcia, na którą można się wpisywać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2.

K.Orłowska

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka