• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

DZIENNY DOM SENIORA w Pluskowęsach

Dzienny Dom ,,Senior+” w Pluskowęsach pn. PRZYSTAŃ SENIORA funkcjonuje w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmża. Stanowi ośrodek wsparcia dla nieaktywnych zawodowo, samodzielnych seniorów w wieku 60+. Placówka będzie czynna przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 730 do  1530. DDS+ będzie zapewniał ofertę usług dostosowaną do potrzeb i możliwości seniorów. ,,Przystań Seniora – Pluskowęsy” to zadanie zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego  ,,Senior+” na lata 2021-2025 edycja  2023 Moduł I  ,,Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior+” i sfinansowane ze środków Budżetu państwa i Gminy Chełmża. 

Placówka znajduje się na jednej z kondygnacji budynku poszkolnego w Pluskowęsach. Powierzchnia jej wynosi 456,41 m2.  Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Przy jednym z trzech wejść do budynku znajduje się podjazd do wózków inwalidzkich. Liczba dostępnych miejsc w placówce - 15. W ramach projektu wykonano prace remontowe pomieszczeń oraz zakupiono do nich wyposażenie. Do dyspozycji uczestników DDS+ są następujące pomieszczenia: kuchenne do przygotowywania posiłków, socjalne do cateringu, ogólnodostępne pełniące funkcję spotkań oraz spożywania posiłków, klubowe, edukacyjne, terapii zajęciowej, kulturalno - oświatowe, aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej, do utrzymania aktywności ruchowej, do odpoczynku, dla personelu, szatnia, gospodarcze, dwie toalety i dwie łazienki (dostosowane do potrzeb osób z trudnościami poruszania się). W ramach projektu zostanie zapewniony również dojazd do placówki. Całkowity koszt utworzenia i wyposażenia placówki wyniósł 680 tys. zł.   

Wszelkie pytania związane z działalnością DDS+ PRZYSTAŃ SENIORA w Pluskowesach prosimy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Paderewskiego 16 a, pod nr. tel.  56 675 60 19.

K.Orłowska

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka