• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Seniorzy mają swoją Radę

Swoją I Kadencję rozpoczęła Rada Seniorów Gminy Chełmża. Na pierwszym posiedzeniu Wójt Jacek Czarnecki nowym członkom Rady wręczył zaświadczenia o nabyciu statutu członka Rady.
W skład Rady wchodzą: Iwona Drożyńska – przewodnicząca, Henryk Fałkowski - z-ca przewodniczącego, Krystyna Chmiel – sekretarz i członkowie: Elżbieta Kujawska, Barbara Majewicz, Marianna Rolbiecka i Czesława Zych.
Rada Seniorów Gminy Chełmża to nowy partner lokalnego samorządu, uczestniczący w życiu publicznym gminy, dobrze zorientowany w sprawach seniorów oraz w realizowanych i planowanych działaniach na ich rzecz w Gminie Chełmża. 
Działalność Rady Seniorów Gminy Chełmża nadzorować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. Według Regulminu, Rada musi spotkać się conajmniej dwa razy w ciągu roku. Jej kadencja trwa 5 lat i trwa równolegle do kadencji Rady Gminy Chełmża.
Kolejne z posiedzeń Rady odbędzie się już w obiektach „Przystani Seniora” w Pluskowęsach, które obecnie znajdują się w modernizacji. Przed Radą wiele pracy. Przede wszystkim udział i doradzanie w projekcie modernizacji pomieszczeń i zagospodarowania terenu wypoczynku i rekreacji  dla seniorów z Gminy Chełmża po dawnych obiektach szkolnych w Pluskowęsach, zaproponowanie ciekawych pomysłów na zagospodarowanie czasu wolnego seniorom w gminie oraz zachęcanie do czynnego ich uczestnictwa w istniejącym już Klubie Seniora " Ale Babki i Super Dziadki".
 
Nowej i jednocześnie pierwszej w Gminie Chełmża Radzie Seniorów życzymy owocnej pracy i zaangażowania oraz ciekawych pomysłów na rzecz Seniorów w Gminie Chełmża.
 
K.Orłowska
  • Rada Seniorów I kadencja (1)
  • Rada Seniorów I kadencja (10)

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka