• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

AKCJA ZIMA NA DROGACH 2022/23

Za nami pierwszy atak zimy z opadami śniegu. Zima dopiero na dobre nadchodzi. Stąd też przypominamy  o zasadach wykonywania usług zimowego utrzymania dróg w naszej gminie.  Drogi położone na terenie gminy dzielą się na drogi gminne i drogi wewnętrzne będące własnością gminy a ich utrzymanie zależy od  natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej gminy. Przyjęte zasady wykonywania usług zimowego utrzymania dróg w gminie są podporządkowane zapewnieniu przede wszystkim prawidłowego i bezpiecznego  funkcjonowania komunikacji szkolnej. Stąd też najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja autobusami szkolnymi i na drogach z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej. Zgłoszenia dotyczące złych warunków na drogach proszę zgłaszać do Sołtysów poszczególnych Sołectw, którzy następnie przekażą informacje koordynatorowi akcji zimowej na terenie Gminy Chełmża.

Koordynacją akcji na terenie gminy zajmuje się Referat Zarządzania Siecią Drogową Transportu i Gospodarki Nieruchomościami – referent ds. dróg i oświetlenia Bartłomiej Siwek pod nr tel. 730-721-954 lub pod nr bezpośrednim do UG w Chełmży 609 799 468 lub 56/675 60-76– 78 wewnętrzny 37 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Pamiętajmy, że nie wszystkie drogi w gminie są własnością Gminy Chełmża. Przez obszar gminy przebiegają również drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowa.

Wykaz telefonów do koordynatorów utrzymanie dróg:
•    powiatowych – koordynuje Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu tel.  609 361 120  

  • wojewódzkich – koordynuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Toruniu tel. 56/66 44 035/037
    •    drogi krajowej nr 91 – koordynuje Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad Oddział Toruń tel. 56/658 40 60; 56/623 07 09; 696 629 830.

W sytuacjach wyjątkowych, z narażeniem życia, kiedy warunki pogodowe ograniczą dojazd służb ratowniczych medycznych, wówczas należy kontaktować się bezpośrednio z ogólnodostępnym  numerem 112, gdyż tylko wtedy zaangażowane zostaną w akcję służby ratownictwa PSP lub OSP.

            Warto także przypomnieć, że – zgodnie z obowiązującym „Regulaminem utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża” – właściciele (zarządcy) nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczenia ze śniegu i lodu oraz usunięcia błota z chodników położonych bezpośrednio przy granicy swoich nieruchomości oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.

 

Łukasz Kowalski

 

 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka