• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

INFORMACJA W SPRAWIE PROCEDURY SPRZEDAŻY WĘGLA

INFORMACJA
W  SPRAWIE PROCEDURY SPRZEDAŻY WĘGLA 
W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W GMINIE CHEŁMŻA

1. Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o zakup preferencyjny węgla zostaną poinformowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mail  o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz możliwości dokonania zapłaty.
2. Ustalona cena sprzedaży  węgla w sortymentach: ekogroszek/groszek oraz orzech wynosi – 1.890 zł brutto za 1 tonę. 
Cena nie obejmuje transportu z miejsca składowania węgla do gospodarstwa domowego.
3. Zapłaty za zakup węgla można dokonać:
a) przelewem na konto Gminy  Chełmża ( konto dot. wpłat za zakup węgla)
PKOBP S.A.  10 1020 1462 0000 7902 0409 1674
W tytule przelewu należy wpisać: zapłata za węgiel, (imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy).
b) w kasie Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 ( w godz. 7.30-14.00)
- wpłaty można dokonać kartą płatniczą lub gotówką.
4.  Po dokonaniu wpłaty, w biurze obsługi interesanta UG Chełmża zostaną wydane dokumenty:
- faktura potwierdzająca dokonanie wpłaty,
- zlecenie wydania (węgla).
5.  Węgiel będzie wydawany w następujących składach:

L.P.

Nazwa Firmy/ Właściciel

Adres składu

Tel.do składu

 

 
   

1

Amrum - Bartosz Michalski

Bielczyny 10

726-385-995

   

2

PHUAGRIO - Marcin Kannenberg

Kończewice 32A

605-243-326

   

3

FHUBober - Rafał Bober

Zelgno 5

696-617-824

   

4

Awix-Oil -Andrzej Kończalski

Grzywna - dawny POM

510-990-783

56 675 22 36

   

5

Talar - Michał Talarek

Grzywna 112 E - kółko rolnicze

502-761-908

   

 

  1. Zasady odbioru węgla:
    a) po odbiorze zlecenia wydania (węgla) należy skontaktować się ze wskazanym w zleceniu składem celem ustalenia daty i godziny odbioru,
    b) wydanie węgla nastąpi po uprzednim okazaniu zlecenia wydania (węgla) oraz dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość odbiorcy,
    c) zlecenie wydania pozostaje u pracownika składu.

 

Ewa Pudo

Sekretarz Gminy

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka