• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2023 rok

Uprzejmie informuję, że zgodnie z uchwałą Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu budżetu  na rok  2023 oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2035.
W związku z tym, radni, sołtysi, mieszkańcy gminy oraz organizacje pozarządowe a także inne podmioty z terenu Gminy mogą składać stosowne wnioski i propozycje do projektu budżetu gminy Chełmża do dnia  30 września 2022 r.
Wnioski można przesłać na adres: Urząd Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
bądź złożyć osobiście  w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy (parter ) lub na adres e-mail: info@gminachelmza.pl

Złożone przez Państwa wnioski są zawsze analizowane i stanowią materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu. Wnioski nie stanowią podstawy do ich obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu.
Sposób załatwienia wniosku budżetowego nie wymaga udzielenia odpowiedzi pisemnej .

Wzór wniosku do projektu budżetu na 2023 rok


                                                                                     Jacek Czarnecki

                                                                                  Wójt Gminy Chełmża

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Skąpe