• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

HISTORIA POŁĄCZONA Z MUZYKĄ

Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków” wraz z zespołem Polskie Kwiaty przygotowują się do trasy koncertowej na terenie obszaru LGD Ziemia Gotyku. A to wszystko w ramach projektu pt. „Łączy nas historia i muzyka”. Projekt obejmuje organizację pięciu wydarzeń słowno - muzycznych o charakterze patriotycznym. W każdej z gmin: Łubianka, Łysomice, Chełmża i Papowo Biskupie oraz w mieście Chełmża odbędzie się po jednym koncercie. Repertuar muzyczny składać będzie się z pieśni ludowych i patriotycznych. Wykona go zespół Polskie Kwiaty, w celu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Wspólnie z członkami Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków”, podczas każdego z takich koncertów zostanie przybliżona odbiorcom historia dotycząca Kopca „Ziemia Polaków” w Kończewicach. W ten sposób, to wyjątkowe miejsce zostanie godnie zaprezentowane i wypromowane wśród mieszkańców obszaru  Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku i nie tylko. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, realizowane przez Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków”. Na pamiątkę realizowanego projektu, zostaną wydane kartki okolicznościowe. Trafią one do odbiorców koncertów, rozpowszechniając wiedzę o idei Kopca na obszarze LSR.  Partnerem projektu jest Biblioteka Samorządowa w Zelgnie.

K.Orłowska

Zadanie  pt „Łączy nas historia i muzyka”  jest realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR Ziemia Gotyku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka