• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

LAPTOPY DLA UCZNIÓW

Do mieszkańców Gminy Chełmża trafiło łącznie 190 sztuk laptopów z najnowszym systemem operacyjnym. Sprzęt w stu procentach sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej, a jego łączna kwota to  blisko 390 tys. zł. Sprzęt docelowo trafił w posiadanie uczniów z Gminy Chełmża, pochodzących  z rodzin popegeerowskich.

Sprzęt gmina otrzymała dzięki podpisanej w roku bieżącym umowie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR".  To w ramach wspomnianego projektu z funduszy UE  zostały zakupione laptopy dla 190 uczniów z terenu Gminy Chełmża. Uprawnionymi uczniami były osoby, których przodkowie pracowali w PGR'ach (Państwowych Gospodarstwach Rolnych) oraz uczniowie jednocześnie zamieszkujący w miejscowości lub gminie, w której funkcjonował zlikwidowany PGR. Nabór wniosków uczniów uprawnionych został zakończony w grudniu ubiegłego roku. Dostawca laptopów został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

P. Rutkowski

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka