• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

DODATEK WĘGLOWY

Gospodarstwa domowe, używające do ogrzewania węgla lub paliw  węglopochodnych zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego mogą składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3.000 zł. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Paderewskiego 11, Chełmża do dnia 30 listopada 2022 r.

Druk wniosku jest dostępny:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Paderewskiego 11, Chełmża ( pn.-pt. od 7.00 do 15.00)
  • w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2, Chełmża – biuro obsługi interesanta ( pn.-pt. od 7.00 do 15.00)
  • w bibliotekach: Zelgno, Grzywna, Skąpe, Głuchowo (w godzinach pracy bibliotek podanych poniżej w załączniku. Uwaga – Biblioteka w Głuchowie czynna od 29.08.2022)

Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wniosek i klauzula informacyjna -  druki w poniższych załącznikach.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka